Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Välkommen
   

Viskan vid Lekvads fd kraftstation. Foto: Håkan Forsberg

Välkommen
till Berghems Hemsida som i huvudsak drivs av Berghems Hembygdsförening. (Med hjälp av Håkan Forsberg tel 0320-39739, e:post: hakan@byalag.se).
 

"Berghems socken gränsar till Örby, Öxnevalla, Kattunga, Surteby, Fotskäl och Hajom. Den sydöstra gränsen utgöres af Västra Öresjön (58 m).

Arealen är 36,77 kvkm land. Mantalen äro 22.875, fördelade på 75 brukningsdelar, och 217 jordtorp. 1.631 hektar utgörs av skog.

Af industriella anläggningar märkas Lekvads elektriska kraftstation samt Hulta Tegelbruk."

Så beskrivs Berghems socken med uppgifter från 1911 i "Sverige, geografisk, topografisk, statistisk beskrifning" utgiven 1914 i Stockholm.

Nu 90 år senare, är Berghem fortfarande en jordbruksbygd. De 75 brukningsdelarna, många var små, har slagits samman till större enheter med stora djurbesättningar eller kreaturslösa med spannmålsodling.

Jordtorpen friköptes, blev småbruk och kombinerades med arbete inom industrin. Många torp är åter skogsmark medan övriga är fritidshus eller bostad åt pendlare som arbetar på annan ort.

Utöver jordbruket finns 17 företagare med vitt skilda verksamheter (2004).


 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (114)
Senast uppdaterad: 2006-09-17 13:05:44 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54702 besökare
Denna sidan har 114 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar