Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Kyrkbyn
   

Kyrkbyn

Prästgården och Hansagårdens båda bostadshus från 1800-talet ligger närmast kyrkan. Söder om kyrkan, där vävnadsförläggare Davida Bökmans lanthandel med jaquardvävstolar på övervåningen låg, byggdes på 1970-talet Församlingshemmet.

                                                                                         Kyrkan från ovan. Foto: Håkan Forsberg

Sockenmagasinet finns ännu kvar. I sockenmagasinet lagrades olika sorters spannmål för att kunna lånas ut framåt våren om den egna skörden inte räckte. Låneförbindelsen lyder på följande sätt:

Till Berghems sockens Lånemagasin betalar undertecknad å dag i nästkommande December månad, som genom kungörelse i församlingens kyrka blifvit tillkännagifvet: Fyra centner gott välbärgad strid och väl rengjord Hafre jemte 1⁄4 dels förhöjning i ränta.

I händelse af uteblifven betalning på nu bestämd tid, utfäster jag mig, att före den 15 Januari nästa år, betala denne Hafre med penningar, efter det pris, som å kommunalstämma derförinnan blifvit bestämdt. Varan bekommen försäkras.

Dahla Lillegård d. 23/4 1884.

Anders Andersson

För ofvanstående förbindelses riktiga fullgörande, gå undertecknade en för begge och begge för en i full och laga borgen, såsom för egen skuld.

Tre personer bevittnade låneförbindelsen. Blanketter måste fyllas i även då trots att EU inte ens var påtänkt.

Tinghall minner om den tid då Berghem "var rättan tingsplats i Marks härad" där Sten Sture d.ä höll ting 1486 och sex män dömdes till döden för uppror mot fogden på Öresten. Det har en tid funnits Örestens län här och 1366-1388 tillhörde Berghem det danska riket under orolig krigstid.

Från kyrkbyns kulturhistoriska miljö går man Prästewäg (nu Kungskullavägen) förbi det nya bostadsområdet till Tattlaräng. Ett naturskönt lövskogsområde och följer motionsslingans stig åt höger till Bygdegården som tidigare var Ordenshus. Byggd 1926-27 av Godtemplarlogen Bergfast i Berghem som behövde en egen samlingslokal. Logen Bergfast upphörde 1962. Den då nybildade Bygdegårdsföreningen övertog Ordenshuset som då fick byta namn till Berghems Bygdegård, men i folkmun kallades det ändå Ordenshuset under lång tid.

Intill Bygdegården ligger den idylliska Hembygdsparken. Ryggåsstuga med tillbyggt loft, kommer ursprungligen från Guntorp och en gammal ladugård, hitflyttad från Hallaspång, visar hur det var förr. Hembygdspark och byggnader ägs och vårdas av Berghems Hembygdsförening som funnits i 55 år.

Frikyrkorörelsens samlingslokaler har också funnits i Berghem. Pingströrelsen hade på 1920-talet Fridhem som kallades Kapellet. Efter det hölls mötena i Ordenshuset tills Evangeliska Fosterlandsstiftelsen byggt Missionshuset vid Ekebo 1934. I Bränna, Desarehult, fanns Emmauskapellet, byggt 1935 av Västkustens Missionsförening med August Ryberg som föreståndare. Samtliga byggnader är nu privatägda.

Någon affär finns inte i Berghem sedan "Carlssons affär", Bäckäng, förstörts av brand en tidig februarimorgon 1984. Affären hade då funnits i 70 år, lanthandel med egen charkuteritillverkning. Charkvarorna var berömda för utsökt kvalité och kunder kom långväga ifrån.Efter affärsbranden fanns under en tid kioskrörelse och café vid bensinstationen. Det upphörde efter att ha härjats av brand vid två tillfällen. Nu, 2004, finns Strands nyöppnade trivsamma café på samma plats.

På 1950-talet fanns dessutom Agnes Bengtssons Diversehandel i Skogarevad där hon arbetat i över 60 år. När hon av åldersskäl fick sluta med affären i början av 70-talet fanns ingen som ville fortsätta verksamheten.

Larssons Speceri- och Diversehandel och Konsum i centrala Berghem lades ner 1963 respektive 1965.

Bökmans affär med lanthandelssortiment var vid 1900-talets början störst men både i Dala, Hattestad och på Tingslätt fanns affärer.

Berghems Mejeri stod färdigt att ta emot mjölkleveranser 1897. Mejeriet räknades som centrum och mejeristen skötte även dåtidens post innan det 1918 inrättades poststation som fanns kvar till 1969. 1950 lades Mejeriet ner och mjölken levererades till Kinna – då nybyggda mejeri.

Flera vattendrivna kvarnar har funnits. År 1915 byggdes en ny kvarn som drevs med elkraft och hade även frörenseri. När kvarnägaren dog 1932 upphörde verksamheten. Kvarnbyggnaden fick rivas och ge plats åt nu gamla R 41. Boningshuset fick fortsätta att heta Kvarnen och finns kvar än i dag.

Fornminnen

I 1911 års uppgifter står det: "Å Berghems by finnes en stensättning, flera grafhögar ha funnits. En hög, Kungskullen, å Prästgården är nu omformad (har försetts med stenmur runtomkring) och planterad. Vid byn Lekvad ha funnits några grafhögar, hvari fynd blifvit gjorda. Å byn Hattestad träffas på en bergkulle en bautasten, kallad Käringstenen, samt möjligen förstörda stensättningar. Gården Desarehult har några stenrösen, hvaraf ett kallas Gullerör. Vid Hulatorp Per-Olofsgården äro flera stenar, som kanske bildat en stensättning. Stenåldersfynd vid Desarehult, Lekvad, Hulatorp m.fl. ställen".

På Tingslätterna finns gravrösen, galgbacke och skålgropar. Vid inventering 1987 gjordes en förteckning över fornminnen men Berghem har ännu "vita fläckar" på fornminneskartan.

Text: Inger Dahlgren
 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (66)
Senast uppdaterad: 2006-09-17 13:23:53 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 52499 besökare
Denna sidan har 66 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar