Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Husdjur i Berghem
   

Husdjur i Berghem

Berghems djurbestånd sommaren 2004 består av 672 nötkreatur, 111 hästar, ca 4500 grisar och 660 får.

Av hästarna är endast 1, en arbetshäst, som finns på Ekeberg, resterande är ridskolehästar, travare, några galoppörer och ett flertal "hobbyhästar".

Nötkreaturen består av 212 mjölkkor, 105 dikor och 355 ungdjur. Utöver dessa finns det 65 ungdjur på sommarbete i Berghem. Betesdjuren kommer från Björketorp och Istorp. Mjölkproduktion bedrivs på 5 gårdar, varav Kronogården är störst med ungefär 90 kor. För att underlätta arbetet har man där under det gångna året byggt ett nytt kostall och installerat en mjölkningsrobot.

Grisar finns bara på Kila och Krono-gården. Ca 80% av grisarna finns på Kila gård – som har en framstående avelsbesättning – och har under året blivit utsedd som nummer ett i Sverige.

Från socknens lantbruk har ett dussin familjer sin huvudsakliga försörjning.

Text: Bengt Kilsgård

 
 
Jämförelse mellan förr och nu

I uppgifterna från 1911 (tryckta 1914) heter det: "Kreatursstocken utgjordes af 175 hästar, 775 nötkreatur, 100 får och 800 svin".

Jämförelsen med djurantalet nu och var djuren finns visar de stora förändringar som skett med jordbruket.

Mekaniseringen tvingade fram specialisering där gården har antingen spannmålsodling, mjölk-eller nötköttsproduktion, fårskötsel, slaktsvins- och/eller svinavelsbesättningar. Mångfaldens tid med häst, kor, svin och höns på varje gård är förbi.

Jordbruket är datoriserat, alla djur är EU-märkta och dataregistrerade. Traktor, mjölkningsrobot och utfodring är datastyrt och även i växtodlingen används datorn. Den som sköter djuren behöver inte gå ut till lagårn flera gånger på natten när en kalvning väntas. Övervakningskameror i djurstallar visar när kalvning eller grisning är på gång.

Hästarna var arbetshästar, lugna, kraftigt byggda och tunga ardenner och nordsvenskar. En del var så kallade regementshästar som försvarsmakten placerat ut på gårdarna sedan de utbildats för militärtjänst och inkallades till repetitionsövningar.

Nötkreaturen var endast av mjölkras, SAB, SRB, SLB och korsningar av dessa. De flesta torpare hade en ko, hushållsgris, höns och kanske några får. Mjölk som inte gick åt i hushållet såldes till mejeriet, skummjölk (lättmjölk) togs hem, gavs till kalv och gris, användes till bak och matlagning.

Grisen, inköpt på våren eller försommaren, slaktades till jul och ägg såldes till någon närbelägen affär.

Fåren fanns i litet antal på både gårdar och torp. Om torpet inte kunde föda en ko hade man får som gav viktig ull och lite kött. Antalet får minskade så mycket att de blev sällsynta innan ökningen började i slutet av 1980-talet. När allt kostsammare nyinvesteringar krävs för mjölkkor och grisar ("Omställning 90") är fårskötsel ett alternativ. Fåren håller markerna öppna och är mindre arbetskrävande. En besättning med t.ex. 160 tackor blir efter lammning 416 djur. I statistiksiffror 1,6 lamm per tacka.

Ett nytt inslag i landskapsbilden med betande djur är dikor med kalvar för köttproduktion. Hereford, Charolais, Highland Cattle och övriga köttraser härstammar från importerade avelsdjur.

Fullblod och halvblod kallades förr de hästar som idag går och betar på de flesta platser. Finlemmade, livliga och snabba hästar för tävlingsbruk och hobbyridning. På senare år har Islandshästar med sin töltgång blivit en allt vanligare syn.

Före telefonens tid hade försvarsmakten ryttarordonnanser. Män som på snabba hästar red med viktiga ärenden mellan förläggningar i fält vid övningar eller i krigets allvar.

Text: Inger Dahlgren
 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (61)
Senast uppdaterad: 2006-09-16 18:29:11 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 52497 besökare
Denna sidan har 61 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar