Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Översiktsplan
   
FOTSKÄLS BYALAG
 
VARDAGSLIVSKARTLÄGGNING
 
A: Platser som är inspirerande, unika och särpräglade.
 
Inledning
 
Fotskäl omnämns första gången i skrift redan år 1299 i ett brev från Biskop Brynolf. Fotskäl ligger strategiskt nära stora befolkningstäta centra som Göteborg, Kungsbacka, Varberg och Borås. Närheten till salta bad 35 min. med bil och 30 min. till Landvetter flygplats är klara fördelar för vår ort.
 
A.1            Kyrkbyn, bevaransvärda äldre hus, Birgers och Alfreds, Klockargårdar.
 
A.2            Fotskäls Kyrka, används också som konsertkyrka.
 
A.3            Kvarndammen, bad och fiske.
 
A.4            Torplämningar: Skomakarns, Paradiset, Vilgs kvarn, Ryggatorpet, Froms, Öjes, Kransatorpet, Nabbaretorpet, Gunnlehus och Ryd. Fullständig torpinventering finns hos Fotskäls hembygdsförening.
 
A.5             Bygdegården, Bio, dans pupaftnar m.m.
 
A.6             Marielund, Hembygdsföreningens ställe för midsommarfirande, sommarcafé och div. möten. Kommunens Frivilligverksamhets våffelcafé ojämna veckor.
 
A.7             Barekulle, Lek och grillplats. Används ofta för skolans utflykter och friluftsdagar.
 
A.8             Bönhult:  Bönhult ligger på en platå med milsvid utsikt. Bönhult har stora sammanhängande lövskogar. Det finns 100.åriga ekskogar med partier av alm, lind, hasselsnår, lönn och al. Alla de ädla träden är samlade. Bönhult har varit bebyggt sedan bronsåldern. Från dalgången ringlar en för länet unik hålväg ( fänagatan ) omgiven av odlingsterasser. Landskapet hålls öppet av betande kor.
 
A.9             Grindabacken, fint naturområde med liten sjö och grillmöjligheter, gränsar till Mjöllösa naturvårdsområde.
 
A.10           Rådahed, Drottning Rådas sten och Vita sten.
 
A.11           Gärdsås, högt beläget med fin utsikt över Surtans dalgång mot Björketorp.
 
A.12           Surtans dalgång
 
A.13           Motionsslinga
 
A. 14          Gångväg, mellan Palmgrens väg och Tistelvägen
 
A. 15          Dunevads Trav
 
A.16           Vandringsleder: Blå, Röd och Gul led. Vandringskartor finns hos Hembygdsföreningen.
 
A. 17          LANDMÄRKEN är Kyrkan, Ishallen, Bönhult, Gärdsås och Guthult extra markerad i kartkanten.
 
Utveckling: Orienteringstavla i Fotskäl som beskriver kortfattat om vissa sevärdheter och påvisar platser.
 
 
 
 
 
B: Struktur- Orienterbarhet
 
B.1             Fotskäl – Sätila är en väldigt frekventerad väg för att ta sig till Sätila skolan, bank, vårdcentral, tandvården, bad i Lygnern samt till länsväg 156 mot Göteborg.
 
B.2             Fotskäl – Tostared används för resor till Kungsbacka, Mölndal och södra Göteborg och bad i saltvatten.
 
B.3             Fotskäl – Björketorp används för resor till R 40 mot Varberg och Borås.
 
B.4             Fotskäl – Hajom till länsväg 156 mot Skene/Kinna
 
B. 5            Fotskäl – Sträte till Förlandavägen mot Björketorp eller Förlanda/Gällinge, närmaste väg till Kusten och salta bad.
 
B.6             Den lilla vägen som förbinder Höga med Fotskäls skola
 
Utveckling: Dagens befintliga gångväg vid Tistelvägen till Palmgrens väg bör utsträckas till infarten Bönhult och i andra riktningen till Fotskäls Kyrka. Vår genomfartstrafik på stora vägen är FARLIG för gående på grund av höga hastigheter.
 
 
C: Sociala funktioner – mötesplatser
 
C.1             Marks Ishall
 
C.2             Fotskäls Kyrka
 
C.3             Bygdegården
 
C.4             Skola och fritids
 
C.5             Bensinstation
 
C.6             Almäng
 
C.7             Klockargården
 
C.8             Marielund
 
C.9             Bilverkstäderna
 
C.10           Dagmamma, Edared Furulund.
 
C.11           Postlåda
 
 
 
 
D: Bygdens utveckling
 
Fotskälsborna har engagerat sig i planen och av de dryga 50 inkomna enkätsvar så finns det 3 ämnesområden som dominerar. Nästan samtliga svaranden har nämnt dessa.
 
  1. Det är synnerligen önskvärt att kommunen omedelbart iordningställer en detaljplan för upprättande av lediga tomter för hyresrätter och småhus. Det finns idag kommunal mark som köpts upp av kommunen för just detta ändamål. För ortens utveckling är det även önskvärt med en generös tillståndsgivning för byggnation utanför planlagt område.
      
  1. Eftersom Fotskäl ligger inom pendlingsavstånd till Göteborg, och att människor är allt       
Mer benägna att använda allmänna kommunikationer, är det viktigt att utveckla dessa.
            Därför bör busslinjen Kinna – Sätila – Göteborg  trafikera Hajom och Fotskäl. I svaren
            Har även framkommit önskan om busskomunikation till Kungsbacka resecentrum.
Det bör påpekas att pendling inte bara sker ut ur Fotskäl utan även in till våra företag och Marks enda ishall.
 
  1. Kommunfullmäktige har beslutat att skolverksamheten årskurs 0 – 6 i området skall koncentreras till Fotskäl. Det är viktigt att kommunen bygger till skolan permanent för ytterligare 3 årskurser. Det skall även omfatta lokaler för slöjd och idrott.
 
Utöver dessa ” Topp 3 ” har även följande utvecklingsområden poängterats av Fotskälsborna.
            För majoriteten av Fotskälsborna är Horred inte ett naturligt postutlämningsställe.
 
            Behov av  en lokal för ungdomsverksamhet.
 
            Det är värdefullt med en återvinningsstation på orten.
 
            Viktigt att behålla Fotskälsdagen som hålls vart femte år. Ses av många som en          
            Hemvändardag med stor uppslutning.
 
            Önskemål från barnen, Skateboardramp vid ishallen.
 
 
Vårt arbetssätt med planen: Enkät till alla hushållen dryga 50 svar, ett stormöte med mycket god tillslutning. I övrigt 6 mindre möten med byalagets styrelse ( 7 deltagare ). Vi har fått svar från skolåldern upp till pensionärer.
                                                                                             


Fotskäl  11 februari 2011
FOTSKÄLS BYALAG
 
     
 
 
 
 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (117) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2011-03-10 10:40:23 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54712 besökare
Denna sidan har 117 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Christer Ilbratt - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar