Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Skolväsendet
   

Skolväsendet i Fotskäl

Det tidigaste vi vet om skolan i Fotskäl är att det på vinden på Fotskäls Klockaregård 1:12 på 1830-talet bedrevs skolundervisning, troligen var det klockaren som var lärare.

Vid kyrkostämma 1864 beslöt församlingen att inrätta en rote - eller flyttbar skola för de minsta barnen. Roteskolan började l juni 1865 och varade 8 månader om året i 8 rotar. Den 30 maj 1865 antogs Peter Nilsson i Enet som lärare i roteskolan med en lön av 12 riksdaler och 50 öre i månaden, jämte boningsrum, ljus och vedbrand i den rote där skolan hölls. Peter Nilsson innehade denna tjänst till den 30 nov. 1866

21 januari 1867 beslöts att anställa utexaminerade småskolelärarinnan Anna Lovisa Hansdotter från Morup mot en avlöning av 200 riksdaler riksmynt jämte varmt husrum och ljus under skoltidens 8 månader

1875 beslutades att pengar skulle tas ur magasinskassan till uppförande av två småskolehus. Omkring 1877 uppfördes två småskolehus i Fotskäl, Kullens småskola belägen vid kyrkan samt en skola i Guthult.

Småskolan vid Kullen var en rödmålad envåningsbyggnad, interiören bestod av skolsal, lärarinnans bostad och farstu. Den första lärarinnan där var Anna Hansdotter från Hyssna som var utexaminerad från den i Kinna inrättade läroanstalten för bildandet av lärare. Skolan vid Kullen ersattes med en ny skola 1908, denna skola upphörde 1960 och har senare blivit ombyggd till privatbostad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Foto: okänd

 
Småskolan i Guthult uppfördes 1877 blev färdigställd 1878 och första lärarinnan där var Lotta Josefina Andersdotter från Sörvilg Västergården. Josefina Andersdotter var lärare här till 1913 och efterträddes av Emma Olsson Hellman som hade tjänsten till 1948 då skolan lades ner och barnen förflyttades till skolorna i Vilg och Kullen.

Denna skolan upphörde 1948 och har även den blivit ombyggd till privatbostad.

Fasta skolan eller folkskolan bestod av 1/4 mantal Norhvilg Östergård, av detta hemman skulle läraren ha sin lön, eldbrand, hemvist och kofödsel under sin tjänstgöringstid. Enligt uppgifter i Sveriges bebyggelse skulle denna skola vara byggd 1845. Vem som var den första läraren känner vi inte till men 1858 var Anders Petrén lärare här.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Foto: okänd
 
Eftersom en del barn som bodde i skogsbygden inte kunde begagna fasta skolan hade man en outexaminerad lärare för dem troligen med kringvandrande roteskola. Den fasta skolan eller folkskolan i Vilg finns kvar än idag men har under åren blivit renoverad och fungerat som småskola, fritidsverksamhet m.m.

1926 togs medel ur hundskattekassan till renovering av skolan så att en ny våning byggdes på som bostad till läraren.

1952 byggdes den nya skolan i Fotskäl bredvid gamla folkskolan. Den bestod av tre lärosalar, slöjdsal samt barnbespisning. Detta bygge gick löst på 320 000: - och invigdes 1953.

1963-64 byggdes gymnastiksal i anslutning till denna skola

Fram till 1953 hade skolan bedrivits i B-form det vill säga att barnen gick varannan dag i skolan. I småskolan gick klasserna l - 2 en klass varje dag, i folkskolan med två klasser per dag, i sjunde klass bedrevs undervisning varje dag i lokaler utanför skolan.

Från och med 1953 går alla barnen varje dag i skolan måndag till lördag, 1965 försvinner lördagar som skoldagar.

Fotskäls, Hajoms och Tostareds skolbarn går tillsammans i Fotskäls och Hajoms skolor. Således går samtliga barn i klasserna l-3 i Fotskäls skola, alla i klasserna 4-6 i Hajoms skola och alla i klasserna 7-9 i Sätila skola

1994 byggdes ny flygel till som utgör lärosalar till förskoleklasser vilket är den nya obligatoriska skolformen sedan 1997.

Text: Aina Bark, Marianne Carlqvist, Eva Rylander
 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (121) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2006-09-20 18:16:32 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54716 besökare
Denna sidan har 121 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Christer Ilbratt - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar