Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Nyhetsarkiv 2011-2012
   

 

Familjerallyt runt Brängen

lockade 140 personer

Lördagens familjerally på småvägarna runt sjöarna

Brängen och Nässjön samlade runt 140 personer.
Arrangörerna, Kölingareds och Bjurbäcks hembygdsföreningar,
bjöd på spännande vägval och fina upplevelser i det
vackra gränsområdet mellan Västergötland och Småland..
 
 
 ............................................................................................................................

Nationaldagen firades

i blomstersprydd kyrka

Hembygdsförening arrangerade, som vanligt, Nationaldags-

firandet i Kölingared. Nära hundratalet sockenbor, och
före detta sockenbor, samlades under förmiddagen i den
vackert blomstersmyckade kyrkan. 

Föreningens ordförande Lars Wiktorsson, hälsade välkommen varefter

organist Elisabeth Levinsson, Göteborg, (bördig från Grönebo) fyllde
kyrkan med orgelmusik. Högtidstalet hölls av Lennart Wasling,
Borås (fritidsboende i Utgärdet). I sitt anförande anslog han en avspänd
ton och konstaterade, med glimten i ögat, att huvudparten av våra
”typiskt svenska traditioner” kommer från andra delar av vår omvärld.
Underförstått; det kanske inte finns så mycket att yvas över, eller att fira.
Och vad är det egentligen som är typiskt svenskt, filosoferade han.

- Jo, det är klart, sade han och citerade Carl Jonas Love Almqvist ”blott

Sverige svenska krusbär har”.  

Den historiskt välbevandrade Wasling delade även med sig av sitt

kunnande om den lokala historien. Hur många visste exempelvis att
det är  ”Pintorpafrun”  Beta von Yxkulls vapensköld som finns avbildad
på vänstra delen av  kyrkans altare. (Beata var gift med Erik
Gyllenstierna, ägare till Årås 1621-57).

Kyrkoherde Lennart Hallgren avrundade samvaron i kyrkan

med ”Tankar för dagen”. Ett 50-tal av besökarna samlades därefter
till gemensam lunch och samspråk i församlingshemmet.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lennart Wasling höll högtidstalet.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 Elisabeth Levinsson svarade för musiken
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Hembygdsföreningens styrelse såg till att alla trivdes. Här represen-

terad av Lars Wiktorsson, Lena Lagnerö samt Katarina Bladh.  
 
....................................................................
Byalaget gratulerar ....
Årås kvarn Sverigebästa
bygdegårdsförening!
Bygdegårdarnas riksförbund har utsett Årås kvarn till ”årets
bygdegårdsförening”.
- Det är jätteroligt, detta är den finaste utmärkelse vi fått,
kommenterar föreningens ordförande Jens Böhn.
 
Föreningens verksamhet har uppmärksammats lite nu och då under
årens lopp. Men då har det handlat om lokala och regionala
hedersbetygelser. Detta är första gången som Årås kvarn förekommer
på riksnivå.
- Vi tycker det är jättestort och blev verkligen överraskade när vi i
förra veckan fick beskedet, säger Jens Böhn.
Juryns motivering till utmärkelsen lyder;  "Gott värdskap, bred
verksamhet och förmågan att hela tiden se nya möjligheter
utmärker bygdegårdsföreningen Årås kvarn. Genom framsynta
investeringar stärker föreningen sitt varumärke och skapar mervärden
för såväl hyresgäster som deltagare på föreningens egna arrangemang".
Utmärkelsen överlämnas i samband med förbundets stämma
den 2 -3 juni i Säffle.
Två från föreningen är inbjudna för att mottaga priset, men Jens Böhn
hoppas att fler från föreningen har möjlighet att följa med. I samband
med stämman får föreningen också möjlighet att presentera sig i
en utställningsmonter. 
............................................................................................................... 
Vägen mot Dalum
stängs under hösten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron över Ätran vid Vinsarp skall renoveras i höst. 
 
I höst blir resvägen från Kölingared till Dalum längre. Med
start efter semestern inleder Trafikverket en ombyggnad av 
"Vinsarpsbron" över Ätran.
- Bron behöver förstärkas. Om allt går som planerat kommer arbetet
att starta i slutet av juli början augusti. Vi räknar med att jobbet tar
cirka tre månader. Under den tiden stängs vägen av och trafiken mellan
Dalum och Kölingared kommer då att ledas via Böne kyrka och Åfärd,
berättar Per-Olov Sörling, broansvarig vid Trafikverket i Halmstad.  
 
 
.................................................................................................
Lars Viktorssson tar över
hembygdsföreningens klubba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ordförandeskifte; Lars Viktorsson, är ny ordförande i hembygdsföreningen
efter Peder Claesson. I bakgrunden sekreteraren Lena Lagnerö. (Foto; Torbjörn Kjellin)  
  
Vid hembygdsföreningens årsmöte i söndags, 25 mars, valdes Lars
Viktorsson, Brängesås, till ny ordförande.  Han efterträder Peder
Claesson, Stensered/Linköping som avböjt återval.
Mötet var i vanlig ordning välbesökt, ett 50-tal medlemmar fanns på plats i
församlingshemmet. Inledningsvis fick de lyssna till Åsle-prästen Mats
Löwing som under en timmas tid plockade upp olika saker ur sin resväska
och trollband åhörarna med en härlig blandning av skrönor och allvarsord.
Som den goda berättare han är fylldes lokalen av många hjärtliga skratt.
 Föreningen kunde se tillbaka på ett aktivt år med bland annat Nationaldags-
firande, familjerally "Lönnern runt", kyrkslåtter, "lördagsöppen  hembygds-
gård, grillfest, husförhör, brödbak, m.m.  Medlemsantalet uppgick till 216.
Ekonomin är god med en behållning vid årsskiftet på 122 000 kronor.
Styrelsen för 2012: Ordförande Lars Viktorsson, Brängesås.
Ledamöter; Nicklas Bladh, Stensered, Ingrid Jacov, Marbohemmet,
Ingmarie-Sjöberg, Hulugärde (nyvald), Katarina Bladh, Stensered,
Lena Lagnerö, Valshalla samt Anna Stenmark, Stensered.
Suppleanter: Marita Bladh-Hallgren, Nygård och Fredrik Krause,
Klastorp (nyvald).
Revisorer: Anna-Luise Claesson, Torpa och Roland Krause, Östyerbo.
Valberedning: Torbjörn Kjellin och Gösta Isaksson.  
...............................................................................................................
 
Kölingareds arena
kräver rejäla balkar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taket över Arenan  (eller rotundan) vid Årås kvarn bärs upp av kraftiga limträbalkar..
 
Bygget av den nya musikpaviljongen, Kölingareds arena, vid
Årås kvarn är i full gång. Nyligen kom konstruktionen med
de bärande limträbalkarna för taket på plats.
Det är imponerande balkar som byggarna, med Bo Holmberg, Liared, och
föreningens ordförande Jens Böhn i spetsen, baxat på plats och förank-
rat med rejäla bultar och beslag. Vädergudarna, som bjudit på skönt vår-
väder under en stor del av mars, har också medverkat till att bygget
gått enligt plan. I veckan påbörjas arbetet med råsponten på det 
mära 300 kvadratmeter stora taket. 
................................................................................................................
"Musik, skrönor och dumheter"
skapade trevligheter i Årås kvarn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skådespelarna och musikerna Mats Nolemo, Peter Danielsson samt Colbjörn
Lindberg, från Friteatern, bjöd på trevlig helkväll i Årås kvarn. 
 
En grupp från Friteatern gästade i fredags kväll, 23 mars, Kölingared
och Årås kvarn. Föreställningen, "Musik, skrönor coh dumheter",
spännde över et brett fält.  Här fanns allt från burleska historier, vemod,
visor av Dan Andersson, Ove Törnqvist och Nils Ferlin samt smäktande
toner från skickliga musiker, i en salig blandning.
Föreställningen lockade ett 60-tal besökare som fick uppleva en
trevlig kväll under takåsarna i kvarnen.
 ...........................................................................................................

Bygdegårdsföreningen

omvalde hela styrelsen

 Bygdegårdsföreningen Årås kvarn har hållit årsmöte med ett 50-tal
medlemmar närvarande. Historikern och byggnadsantikvarien Gunnar
Redelius, Vattholma, medverkade med ett anförande om ”Årås på 1500
och 1900-talet”. I det förra tog han upp händelser som timade under
riksrådet Erik Karlsson Gyllensteirnas tid.
Avsnittet om 1900-talet koncentrerades till grosshandlare Johanssons tid
som ägare, som han belyste med uppläsning av valda delar ur
Marianne Brilioths bok ”En flicka som dräng”.
Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av;
Ordf. Jens Böhn, v.ordf. Arne Johansson, sekreterare Jan Holm, kassör
Gösta Isaksson. Ledamöter; Ingvor Carlander, Aira Eriksson, Barbro
Andersson och Håkan Hammarsand.
Suppleanter; Anna Stenmark, Lars Olsson och Jan Grandell.
Mötet avslutades med information om de förslag till förändringar av
huvudbyggnaden och flyglarna som diskuteras i det
pågående Leaderprojektet.
 
...............................................................................................
NYTT! Protokollet från årsmötet finns under
knappen "Protokoll" (till vänster)
................................................................................................
Mikael Hallgren ny
ordförande i byalaget
Mikael Hallgren valdes vid årsmötet i måndags, 27 februari,
till ordförande för byalaget. Han efterträder Bernt Enghardt,
som de senaste fyra åren hållit i klubban.
Årsmötet som hölls i Årås kvarn hade samlat ett 30-tal sockenbor.
Bengt Göran Andersson från Ulricehamns Energi informerade om
företagets och kommunens planer vad gäller bredband. Han
konstaterade att Telias nuvarande ledningsnät snart har tjänat ut.
För att klara framtidens behov planerar UEAB att successivt bygga
ut fibernätet. Enligt den planen står Böne och Kölingared i tur om
fyra år, 2016.
- Det handlar då om ett stomnät, för förgreningarna ut till de olika
fastigheterna är det bygdens folk som måste engagera sig, exempelvis
genom bildandet av ekonomiskt förening. UEAB hjälper gärna till
med starten, sade Bengt-Göran Andersson.
Vid det efterföljande årsmötet fick styrelsen i uppdrag att ta fasta på
inviten och bevaka bygdens intressen.
Avgående ordföranden Bernt Enghardt berättade om fjolårets
verksamhet. Han noterade bland annat att påtryckningarna för
bättre vägar fortfarande varit resultatlösa. Däremot har Ingrid Jacov
och Gösta Knutsson gjort ett imponerade arbete för att hålla det
populära Varpaledsbadet i gott skick. Kölingaredsdagen med
Östbo rote som arrangör gav ett netto på nära 3 000 kronor.
Loppmarknaden vid Årås kvarn inbringade 16 755 kronor. Ett särskilt
tack och blomma framfördes till ”loppischefen” Myram Bukowski.
En applåd utdelades även till redaktören för Kölingareds Nyheter,
Torbjörn Kjellin.
 
Till styrelse valdes:
Ordförande Mikael Hallgren, Nygård,
Ledamöter, för 2 år: Omval av Mats Johansson, Sjöryd, Nyval Jens
Böhn, Kölingsholm, samt, på ett år; Barbro Andersson, Matsaruder,
(fyllnadsval efter Tomas Jacov, Marbohemmet).
Suppleanter, för 2 år: Omval av Myram Bukowski, Baggekulla,
Nyval av Martin Davidsson, Bengtshemmet.
Revisorer är: Anna Stenmark, Stensered och Gösta Knutsson, Udden,
med Britt-Marie Melander, Hallen, som suppleant.
Valberedning inför nästa årsmöte blev: Torbjörn Kjellin, Svensholm
och Berit Persson, Hjälmen.
 
 

Kort om Mikael Hallgren.

Ålder: 47 år

Familj: Gift med Marita Bladh,

två utflugna barn.

Bor: Ulricehamn, flyttar i april

med Marita till Kölingared.

Jobb: Egen företagare, äger till-

sammans med 2 kollegor VEMU,
Verktygsmaskiner i Ulricehamn.
Mycket på resande fot i Sverige
och Norge.

Intressen: Jobbet, familjen och

gärna motorsport – som åskådare.

Viktigt i Byalaget: Jag har inte

hunnit fundera så mycket ännu.
Men det här med vägarna verkar
aldrig ta slut, sedan gäller det att
fortsätta med underhåll av det vi
har, samt aktiviteter som bidrar
till trivsel och sammanhållning.
 
Mikael Hallgren
 
 Tomas och Bernt lämnade styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid årsmötet lämnade Tomas Jacov, vice ordförande och sekreterare,
samt ordföranden Bernt Enghardt, sina uppdrag i styrelsen för byalaget.
Båda avtackades för sina insatser och fick en vacker blomma som
synbart bevis på byalagets uppskattning.
 
...............................................................
Fyra Leaderprojekt
skall utveckla Årås
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn får 300 000 kronor i stöd
av Leader Sjuhärad. Pengarna skall ge en grund för utvecklingen
av de nyinköpta säteribyggnaderna. Fyra projekt är igång, eller i startgroparna.
 
Det största projektet, 240 000 kronor, startade i augusti skall vara
klart i februari/mars. Då skall  styrelsen få ett förslag på hur huvudbyggnaden
och de två flyglarna, med bibehållandet av den historiska atmosfären, kan
anpassas till gästgiveri, konferens och övernattning. Samt vad detta kostar!
En projektgrupp har tillsatts och består av:
Jens Böhn, Jan Holm, Gösta Isaksson, Lars Olsson, Sven-Olov Larsson,
Camilla Palm (turistchef Ulricehamn), Katarina Kvarnström (hotellägare Mullsjö).
Huvuddelen av det praktiska arbetet, ritningar, kostnadsberäkningar m.m.
utförs av Votens arkitektbyrå, Ulricehamn.
 Leader ger inte bidrag till investeringar varför nästa fas, upprustningen av
byggnaderna, måste finansieras på annat sätt.
En s.k. Turistcheck på 20 000 kronor beviljades under sommaren. Avsikten
är att  föreningen genom studiebesök på liknande anläggningar skall få
möjlighet att se och lära av andras erfarenheter. Projektledare är
föreningens sekreterare Jan Holm.
 
”Årås Herrgårspark” – är namnet på en s.k. Natur- och landskapscheck
(20 000:- ). Ingvor Carlander är projektledare. En projektgrupp skall bl.a.
”skaffa kunskap om den ursprungliga trädgårdens biologiska värde och
utformning”. Med det som grund upprätta en trädgårdsplan och under
sommaren påbörja arbetet med restaurering och nydaning.
 
”Årås Kulturarv” – är en Leader Kulturcheck (20 000:-). Lars Olsson,
Lönnarp, är projektledare. Uppgiften är att sammanställa och komplettera
det material som beskriver Säteriets historiska anor, insamling av
dokument, porträtt på tidigare ägare m.m. Historiker med erfarenhet
från riksantikvarieämbetet kommer att knytas till projektet.
 
Fakta - Leader:
Leader Sjuhärad är en ideell förening som arbetar med att genomföra
delar av landsbygdsprogrammet. En styrelse, med representanter
för; offentlig sektor, näringslivet och föreningslivet, kallad
LAG – Local action group styr verksamheten och beslutar om
projektansökningarna.
 
Projekten finansieras av;
Sjuhäradskommunerna 30 procent
Staten 30 procent
EU 40 procent
Men - varje projekt skall bidra med minst 30 procent egen
finansiering. Det kan bland annat göras med ideell tid som
åsätts ett värde per timma.
.......................................................................................................................................................... 
Irländska toner
fyllde Årås kvarn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den traditionella ”Irlands-aftonen” i Årås kvarn brukar dra fullt hus.
Årets upplaga var inget undantag. Cirka 100 musikglada människor
fyllde i lördags (26 nov.) kvarnen. För musiken svarade Willys Pegleg
från Nässjö. Den musikaliska sextetten såg till att det redan från start
blev hög fart och stämning.
............................................................................................................. 
November-aktiviteterna
blommar i Kölingared
November, grå och trist säger somliga. Det gäller knappast i Kölingared.
Här ser i vart fall föreningslivet till att sätta guldkant på tillvaron. De
två senaste veckosluten har aktiviteterna avlöst varann i snabb takt.
 
Hembygdsföreningen startade med husförhör i fullsatt storstuga den
12 november. På lördag förmiddag fortsatte ett 10-tal medlemmar med
höststädning i och runt hembygdsgården.
 
Kyrkliga Syföreningen bjöd på eftermiddagen in till auktion i
församlingshemmet. Ett 50-tal köpglada personer fanns på plats.
- Det gick jättebra. Vi fick in drygt 13 000 kronor, berättar
föreningens ordförande Monica Spjuth.
 
Under veckan spikade och skruvade ett antal entusiastiska ”gubbar”
på arenabygget vid Årås kvarn. En del av golvet och hammarbandet
kom på plats.
Inne i kvarnen förberedde Myram Bukowski och Inge Markussen
lördagens (19 nov.) premiär;  ”Julmarknad i Årås kvarn”.  Cirka 25 utställare
fanns på plats och kunde glädja sig åt en strid ström av besökare. Barbro
Andersson, som var i serveringen under hela dagen räknade med att
närmare 500 personer valde Årås som utflyktsmål denna dag.
-Det var roligt. Utställarna var nöjda och flera sade redan nu att de vill
återkomma nästa år och hoppades att vi då utökar till två dagar, summerar
Myram Bukowski.
 Under söndagen höll kvinnorna runt Stensereds Handel butiken öppen
och avslutade säsongen med en liten julmarknad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge Markussen och Myram Bukowski kunde glädja sig åt en mycket lyckad
premiär-julmarknad. i Årås kvarn.
 
Ett 25-tal utställare fanns på plats, däribland Ulla-Britt Claesson, Stensered/Linköping
som här frestar Inger och Arne Leander, Knätte, med hemstickat.
 
..... så här fortsätter det resten av månaden och en bit in i nästa.
Nu på lördag (26 november) är det Irländsk afton i Årås kvarn. För musiken
svarar bandet ”Willys Pegleg” från Höglandsmetropolen Nässjö. Biljetter
bokas i förväg hos Jens Böhn 070-531 61 55. Pris 150 kr. exkl. servering.
 
Tonerna från den kvällen torde knappt avklingat förrän kvarnen börjar
rustas inför en ny premiär – Julbord i Årås kvarn:
Torsdag 1 december 19,oo.
Lördag 3 december klockan 13,oo och 17,oo.
Söndag 4 december kl. 13,oo.
Pris 295:- per pers. barn under 10 år 120:- 11-14 år 175:-. Bokning 0515-910 51.
 
...................................................................................................................
Trivsam husförhörskväll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne Johansson underhöll på keyboard och Ing-Marie Sjöberg serverade kaffe till
husförhörsbesökarna, närmast ses Torbjörn Kjellin, Ingrid Jacov, Monica Spjuth samt
Maj-Lis Johansson.  
 
Ett 20-tal medlemmar mötte upp när hembygdsföreningen i
fredags ordnade sitt traditionella husförhör.
 Hembygdsföreningens "husförhör" har egentligen bara namnet gemensamt
med gamla tiders förhör. Då gällde det att kunna sin bibel och katekes.
Nu handlar det mer om en kväll i gemenskap med övriga sockenbor. Christer
Spjuth som ledde "förhöret" kåserade om olika bibliska företeelser. I år var
temat bibliska orter/platser varje avsnitt avslutades med en fråga och ett
antal ledtrådar.
Den som tror sig veta svaret skriver ner det och vid den avslutande genom-
gången rättar man själv sin tävlingskupong. I år tog Anna Luise Claesson hem
segern med 23 poäng av 32 möjliga. Lena Lagnerö knep silvret med sina
20 poäng.
Båda belönades för sina insatser varpå alla bjöds på kaffe och smörgåstårta.
Arne Johansson svarade för musikunderhållningen, dragspel och keyboard,
samt ledde allsången, som denna kväll hade det självklara temat - andliga
sånger.
.......................................................
20 älgar skall skjutas
Under årets älgjakt får de jaktlag i Kölingared som ingår
i älgskötselområdet fälla 20 vuxna djur, 9 tjurar 11 ko/kviga.
Kalvjakten är i princip fri för huvuddelen av jaktlagen.
Förra årets jakt resulterade i 18 vuxna djur, varav en 12-taggare.
Tilldelning 2011
Jaktlag                         tjur             ko/kviga     kalv
Ingared 2                     1                0               fri
Kölingsholm                1                2               fri
Årås v.,Stensered       0                1               fri
Askåsen                      1                1               fri
Årås östra                   0                1               fri
Brängesås m.fl            1                1               fri
Torpa m.fl                   0                1               fri
Udden                          0                0               1
Grönebro, Tranebo     0                1               fri
Bäckanäs                     1                1               fri
Vållered                       2                1               fri
Valshalla                      1                0               fri
 Tåhult                          1                1               fri
Berget                          0                0               1
Hällebo                         0                0               1
Ingared  1                     0                0                1 
.........................................................................................
 
Vattenfall drar kabel för
15 miljoner i Kölingared
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektledare Peter Ezelius vid kabelupplaget i Starhester.
 
Över 30 kilometer oisolerade hög- och lågspänningsledningar byts
i höst ut mot markkabel. Totalt investerar Vattenfall över
15 miljoner för att bygden skall få driftsäkrare elström.
-Till nyår skall det vara klart, lovar Peter Ezelius, som är ansvarig för
arbetet i östra delen av socknen.
Just nu pågår jobben för fullt. Tidsödande inte minst på grund av att
mängder med sten måste flyttas för att komma fram med kabeln. Men
det är inte bara naturen som kan vara tjurig.
- Tanken var att det här projektet skulle varit färdigt för minst ett år
sedan, men att dra ledningar är en omfattande procedur, säger Peter
Ezelius. Alla markägare bor inte i bygden och är personligt berörda av
elavbrott. Innan vi ens kom fram till sockengränsen var vi tvungna att
gå ända till domstol för att få ledningsrätt. Inom socken har vi i något
fall fått klart med en överenskommelse först när vederbörande förstod
att vi avsåg att ta lagen till hjälp.
I östra delen av socken ersätts 22 kilometer högspänning och nio
kilometer lågspänningsledning med kabel. Vid Årås knyts den östra och
västra delen samman vilket ger ökad möjlighet till ”rundmatning”.
På vidstående karta är de berörda delarna av högspänningsnätet markerat
med blått.
Enda delen mellan Mullsjö och Kölingared som tillvidare behåller luftledning
är sträckan Hemrydssågen – kyrkan. Där finns, precis som i en stor del av
västra delen av socken, en isolerad ledning som man anser att det inte
finns anledning att byta ut. I väster byter man också ”blanklinan” mellan
Lillås och Nåtared.
 
Huvudparten av el-strömmen till östra delen av socknen kommer att levereras via
jordkabel, blå markeringarna på kartan.
........................................................................................
....................................................................................................
Nyinflyttade
på rundresa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sockenskyltarna var givana besöksmål när byalaget bjöd nyinflyttade på rundresa i
bygden. Vid gränsskylten mot Mullsjö ses från v. byalagets ordf. o. vice ordf. Bernt
Enghardt och Tomas Jacov. Inflyttarna Peder Gardh, Anna Stenmark, Rolf o. Ing-Marie
Sjöberg, Myram Bukowski samt chauffören och guiden Arne Johansson.
 
Under de senaste fyra åren har det tillkommit ett 25-tal nya
Kölingaredsbor. I lördags, 27 augusti, var samtliga inbjudna
till en välkomst-rundresa i byalagets regi.
 
Tyvärr var det långt ifrån alla som hade möjlighet att vara med, men de
som kom bjöds på en nära sex mil lång rundtur kors och tvärs genom
socknen. Vid bussratten satt som vanligt Arne Johansson. Tillsammans
med byalagets Bernt Enghardt och Tomas Jacov informerade han om
bygden och gårdarna som man passerade.  Resan avslutades vid
Hembygdsgården där en god buffé stod framdukad.
 
............................................................................
........................................................
Kölingaredsdagen
bjöd på fullt drag
 
Det var stort publikintresse när Stensered/Årås rote kämpade med stocksågen i femkampen.
Tomas Jacov och Katarina Bladh vid  sågen. Närmast till höger byalagets ordförande
Bernt Enghardt.
 
Årets Kölingaredsdag, med Österbo rote som arrangör,
blev ett lyckat arrangemang. I trädgården hos Lars och
Marianne Viktorsson, Brängesås, samlades och trivdes
cirka 130 personer.  
 
Festligheterna började vid 18-tiden, just som de regntunga molnen i
horisonten sjönk undan och gav plats för en värmande kvällsol. Vid
kaffeborden klirrade det i porslinet och sorlet steg mot trädens lövtak.
Den sedvanliga tipsrundan gav ny kunskap om den östra sockendelen.
Bäst uppdaterad var hembygdsföreningens ordförande Peder Claesson,
som prickade in 14 rätt av 15 möjliga.
Färdigheterna i boll- och pilkastning testades av de flesta. Fiskdammen
lockade de yngsta och när kaffet var slut fanns ny näring vid
grilltunnan, där Joakim Karlsson och Rune Forsell skötte ruljansen.
Som vanligt avslutades det hela med en femkamp mellan rotarna. Segrande
ur den striden gick Kölingsholms rote, som därmed får äran att
arrangera nästa års Kölingaredsdag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samling runt kaffeborden. Närmast i bild Anita Kellagher, Gösta Knutsson och Peder Claesson,
med ryggen mot kameran Ulla-Britt Claesson och Katarina Bladh.
 
En del av arrangörsstaben i Österbo rote drar upp riktlingjerna för nästa programpunkt.
från.v. Lars Viktorsson, Olle Pettersson, Monica och Christer Spjuth samt Berit Persson.
 
Rune Forsell och Joakim Karlsson hade många besökare runt grilltunnan. På
bilden bl.a. Teresia Erickson, Habo, Olle Pettersson, Louise Bertilsson, Berit
Johansson samt Mary Pettersson, samtliga Mullsjö.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Både gammal och ung var på bettet...
 Bror Johansson och Rasmus Karlsson smörjer
kråset.
 
 
 
Ingareds rote levde länge på hoppet i femkampen - men i år blev det ingen seger
trots att roten förstärkt med långhoppande Rolf Johansson, Liared.
 
 
------------------------------------------
Musik vid Helgsmål
- med bibliska växter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Theander, Åsa Engqvist och Gullan Mehamre medverkade vid årets första
musik vid Helgsmål i Kölingareds kyrka.
 
Traditionen med ”Musik vid Helgsmål” i Kölingareds kyrka
fortsätter. Under de fem lördagarna i juli kommer kyrkan att
fyllas av sång och musik.
 
En rad kända sångare och musiker har engagerats. Först ut var i
lördags Åsa Engqvist-Andersson, Dalum och Anna Theander,
Ulricehamn. Tillsammans med församlingens kantor Gullan Mehamre
bjöd de på ett vackert sång och musikprogram.
Christer Spjuth, Vråna, höll en kort betraktelse. Temat denna
kväll, och i fortsättningen, var bibliska växter. Nu med olivträdet i
förgrunden. Detta tema återkom även i församlingshemmet där
en utställning med ”bibliska växter” visas under hela månanden.
 
 .................................................................
Hårfin segerkamp
i Lönnerns gösnatt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thomas Isaksson, Blidsberg, med segerfisken vid Lönnerns gösnatt.
 
Fredagkvällens gösnatt, 1 juli,  i Lönnern bjöd på en spännande
invägning. Endast 60 gram skiljde mellan ettan och trean.
Thomas Isaksson, Blidsberg, vann med en gös på 3,54 kilo.
40 gram före tvåan Roland Eriksson Habo.
 
De cirka 100 personer, fördelade på 32 båtar, som deltog i tävlingen fick en fin kväll.
Luften var behagligt ljum och sjön i det närmaste spegelblank. De stora gösarna höll
sig dock på behörigt avstånd från krokarna. ”Hemmaproffsen” konstaterade efter
landstigningen att ”i kväll var det svårt”.
 På stranden vid Ingareds gård sprakade björkstubbseldarna under fiskevårdsföreningens
kaffepanna. Som vanligt samlades många intresserade, som i väntan på fiskelagens
återkomst fyllde tiden med småprat, kaffe, korv och tipspromenad.
 Efter fem timmar, vid 23-tiden, var alla i land.
Vinnarfisken på 3,54 kilo fångade Thomas Isaksson på åtta meters djup utanför Ingared.
- Jag brukar fiska i Lönnern. För några år sedan fick jag till och med det årets
tyngsta gös, 6,5 kilo. Men i kväll var det ovanligt trögt, sade han.
 Samtidigt kom fjolårssegraren Jonas Isaksson, Blidsberg, som en av de sista i l
and, kånkande på fyra rejäla gösar. Samtliga fångade i södra delen av sjön. Här
kommer vinnaren, tänkte många. Men nu var det inte den sammanlagda fångsten,
 som uppgick till 12,24 kilo, utan tyngsta fisken som gällde. Och Jonas tyngsta
fisk vägde 3,48 kilo vilket bara räckte till tredjeplatsen. Silverplatsen tog Roland
Eriksson, Habo, med sin fångst på 3,50 kilo.
- Slutsumman för kvällen blev 8 gösar. Vilket innebär att rekordet från 2009,
med 15 fångade, står sig, summerade föreningens ordförande Björn Klasson, Ingared.
Kvällens största gädda, 2,48 kilo, fångades av Milton Strålin, Liared.
Största abborren landade Fredrik Ferm, Strängsered.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roland  Eriksson, Habo,  tog andraplatsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjolårssegraren Jonas Isaksson, Blidsberg, blev i år trea. Men tog överlägset flest gösar.
 
.....................................................................................................................................
 
 
 
Arbetsplats med storslagen utsikt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Rolf Augustsson är en av de hantverkare
                                        som svarar för reparationen.  Ett jobb på 
                                        hög nivå.                              Foto: T.Kjellin
 
 
 Alla som besökt eller passerat kyrkan under senare tid har noterat att tornet omgärdats med höga byggställningar.
Orsaken är att vatten har under lång tid läckt in vid spiran och åsamkat svåra skador på tornets övre delar. Byggföretaget ByggArvid har ansvaret för entreprenaden och det är Rolf Augustsson och Göran Ljunghager som svarar för snickeriarbetet. Det visade sig att skadorna var värre än väntat, vilket i sin tur innebär att reparationen kommer att dra ut på tiden. Kostnaden beräknas till drygt en miljon kronor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vy över Kölingareds centrum från kyrkspiran.
.........................................................................................
 
 
Saknad trumpetstämma
skall ge orgeln ny klang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Helmuth Lutz från Ålems Orgelverkstad monterar piporna i den nya
trumpetstämman.          Foto: T. Kjellin
 
Den saknade trumpetstämman i kyrkans orgel, som togs bort
vid en restaurering 1964 och ersattes med något som inte blev bra,
finns åter på plats.
Som bekant gjordes en omfattande renovering av orgeln för några år sedan.
Resultatet blev dock inte vad församlingen hoppats. Ålems Orgelverkstad
har därför kompletterat sitt arbete med utbyte av några ventiler och klaffar,
samt monterat in en ny fläkt. Detta tillsammans med den nya trumpet-
stämma skall förhoppningsvis medverka till att kyrkorummet i fortsättningen
kan fyllas rena toner från flöjter, basuner och trumpeter.
 
...........................................................................................
Många  firade Nationaldagen
i hembygdens kyrka
 Kölingareds kyrka fylldes av "hemvändare" och ortsbor på årets nationaldag.
Foto: T. Kjellin
 
Drygt 100 personer mötte upp när Hembygdsföreningen inbjöd
till kombinerad ”hemvändardag” och nationaldagsfirande.
Efter mingel på kyrkbacken samlades deltagarna i kyrkan där Per
Helgegren från Bjättebo spelade bröllopsmusik på orgeln. Föreningens
ordförande Peder Claesson höll högtidstalet och prost4en Lennart Hallgren
gav några “Tankar för dagen”
Efter kyrkan besöktes i hembygdsgården och Stensereds skola. Och i
Årås kvarn var lunchen uppdukad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bland ”hemvändarna” återfann Ulla Rydell, f Kjellin tidigare Svensholm och
Aina Andersson, f Persson tidigare Grimsle, varann.   Foto: T. Kjellin
 ................................................................................
 
Gökottevandring vid Årås
samlade 13 morgonpigga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dags för kafferast vid Vållern. I förgrunden Ingrid Jacov, Kölingared. Foto:T.Kjellin
 
 
Kristi Himmelfärds Dag är den givna dagen för gökottevandring arrangerad
av Kölingareds Hembygdsförening och Bgf Årås Kvarn. Så även i år.
Redan klockan 06.00 samlades 13 personer vid Årås Kvarn för att vandra
längs Vållerns strand. I första hand till en rastplats med underbar utsikt
över sjön. Under tiden som sällskapet tömde kafferyggsäckarna höll fåglarna
konsert. Alla var där, dock inte göken som även i år gäckade arrangörerna.
Men vädret var bra och alla fick en trivsam och stärkande naturupplevelse.
 
 .......................................................................................................................
............................................................................................. 

Huvudbyggnaderna vid Årås

i bygdegårdsföreningen ägo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bildtext: Johannes Frändås, Ulricehamn, ordförande för ägarföreningen, överlämnar
nyckeln till huvudbyggnaderna på Årås till bygdegårdsföreningens ordförande Jens Böhn,
Kölingared, under överinseende av; Björn Johansson, Stockholm, Jakob Frändås, Göteborg,
Tomas Johansson, Göteborg, Sara Johansson, Malmö, Charlotta Forsman, Gällstad,
Marcus Frändås, Trädet, samt Daniel Frändås-Thörner, Rönnäng.

 

Nu har bygdegårdsföreningen Årås kvarn övertagit det formella

ägaransvaret för huvudbyggnaderna vid Årås. Köpeavtalet
undertecknades i mars och vid ett möte idag, (måndagen 16 maj)
avslutades affären.

För en miljon kronor blir föreningen ägare till huvudbyggnaden, två 1700-tals-

flyglar samt ett markområde på tre hektar.

Vi är nöjda och glada över den här lösningen, konstaterade den tidigare

ägargruppen i samband med "Nyckelöverlämningen".

- Om inte ”kvarnföreningen” accepterat vårt erbjudande hade det blivit problem.

Flera av oss har växt upp på gården och det finns så mycket av känslor… att
sälja till någon utifrån hade varit svårt. Föreningen har gjort ett fantastiskt
jobb med de övriga byggnaderna. Nu hamnar även huvudbyggnaderna i goda
händer samtidigt som man kan återskapa helheten. Det känns jättebra,
sammanfattade Charlotta Forsman, Gällstad.

Bygdegårdsföreningen kommer att göra en mjukstart. På torsdag samlas

styrelsen till möte i huvudbyggnaden. Där kommer planerna för sommarens
åtgärder att dras upp.
Senare under året kommer en översiktlig genomgång av byggnaderna att
göras. Med den som grund kommer styrelsen att ta beslut om inriktningen
i den kommande upprustningen. 
 ................................................................................................................................................
 
 
Centrumplatsen
- arbetslista
Förra sommaren turades socknens rotar om att sköta Centrumplatsen.
Vid årsmötet beslutades att tillämpa samma ordning i år.
 
Här kommer årets lista. Det gäller klippning av gräs, plocka upp skräp,
se över informationen på anslagstavlan och ta ner gammal information.
Vecka 19 och 20 har Årås rote ansvar, Katarina Bladh är kontaktperson
Vecka 21 och 22 har Ingareds rote ansvar, Sven-Olov Larsson är kontaktperson
Vecka 23 och 24 har Kölingsholms rote ansvar, Kais Böhn är kontaktperson
Vecka 25 och 26 har Kölingsholms rote ansvar, Thorbjörn Kjellin är kontaktperson
Vecka 27 och 28 har Östebo rote ansvar, Lars Viktorsson är kontaktperson
Vecka 29 har Hembygdsföreningen kyrkslåtter och ansvarar då för skötseln
Vecka 30 och 31 har Tåhults rote ansvar, Barbro Andersson är kontaktperson
Vecka 32 och 33 har Tåhults rote ansvar, Mats Johansson är kontaktperson
 
Att vara kontaktperson innebär inte att man ska göra allt själv, samla ihop
grannarna och gör det till en trevlig dag/kväll.
...........................................................................................................................
Motionsvandring
på Vildmarksleden
  Hej alla motionsintresserade !
 
Tänkte att vi skulle gå Vildmarksleden tillsammans.
Tisdagen den 31 maj.
 
Vi samlas vid parkeringen vid Årås Kvarn kl 18.30.
 
Vi väljer den långa eller korta beroende på väder
 och ork, eller så delar vi på oss i två grupper – en kort, en lång…
  
Hälsningar
Katarina Bladh
  ..................................................................................................................................
Colin Nutley film
på Änglaledsmöte
Colin Nutley´s vackra och rosade Liareds-film "Där rosor aldrig dör"
visas i Årås kvarn den 23 maj. Visningen av den unika filmen sker
i anslutning till årsmötet med cykel- och vandringsleden "Änglaleden".
 
Det mer formella namnet på föreningen är "Östra Redvägs Ekonomiska
Förening". Som bekant är den intiativtagare till den cykel- och
vandringsled som fortlöpande håller på att utvecklas i kommunens
östra del. Den första etappen, mellan Hössna och Årås kvarn, är
i princip klar. En fortsättning västerut, mot Lönnern och vidare över
Böne-Knätte till startpunkten i Hössna, planeras. Mer om detta
kommer att berättas vid årsmötet, som startar kl. 18,00 den
23 maj.
Styrelsen har även aviserat att man också kommer att ombilda den
ekonomiska föreningen till en ideell förening. Med anledning av
den förändringen inbjuder man alla intresserade i området. Som extra
blomma till alla som kommer blir det alltså visning av Colin Nutley-filmen
"Där rosor aldrig dör".
- Filmvisningen är gratis. Macka med dryck kostar dock 40:- kronor,
säger föreningens sekreterare Jan Holm, som också hälsar alla välkomna.
 
 
.......................................................................................................
Tal och sång när våren
hälsades vid Årås kvarn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson höll vårtalet vid Årås kvarn
 
Ett 70-tal personer samlades i den kyliga valborgsmässokvällen
vid Årås kvarn för att fira vårens ankomst. Roland Karlsson,
kommunfullmäktiges ordförande, höll vårtalet.
 
Den senaste veckans sommarvärme försvann under valborgsmässoaftonen.
Istället blåste en snål nordan in över Årås från Vållern.  Det var med andra
ord ett "normalt" valborgsmässoväder när bygdegårdsföreningens
ordförande Jens Böhn hälsade besökare och vårtalare välkomna. 
En rejhäl rishög hade samlats ihop och brasan gav välbehövlig värme
under "den allmänna sågen" och vårtalet.
Kvällen avslutades som vanligt med fika och ytterligare sång inne i
kvarnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne Johansson och Jens Böhn ledde traditionsenligt "den allmänna sången" vid vårelden i Årås hage.
 
...........................................................................
 
.............................................................................................................................................................
 
Församlingshemmet välfyllt vid
hembygdsföreningens årsmöte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Årsmötet inleddes med mingel. Här serverar ordf. Peder Claesson cider till Marita Wasling. Foto:T Kjellin
 
Hembygdsföreningens årsmöte (27 mars) drog som vanligt
”fullt hus”. Ett 50-tal personer hade bänkat sig i församlings-
hemmet när föreningens ordförande Peder Claesson
hälsade välkommen.
Sex medlemmar, Britta Davidsson, Margaretha Bladh, Uno Claesson, Erna Bladh-Hermansson,
Rune Kärmander samt Johan Schürer, hade avlidit sedan förra årsmötet och hedrades med
en ”tyst minut”.
Ulricehamns Tidnings chefredaktör Bo Högborn berättade om ”sin tidning” och gav
intressanta inblickar i lokaltidningens värld.
Gösta Isaksson klubbade raskt igenom föredragningslistan. En innehållsrik verksamhetsplan
med allt från vårstädning, familjerally till husförhör fastställdes. Föreningens vice ordförande
Arne Johansson, lämnade styrelsen och blomsterpryddes för sina insatser. Marita
Bladh-Hallgren och Ing-Marie Sjöberg nyvaldes.
Styrelsen för 2011 har följande sammansättning;
Ordförande Peder Claesson
Vice ordförande Lars Viktorsson
Sekreterare Lena Lagnerö
Kassör Katarina Bladh
Klubbmästare Anna Stenmark
Vice klubbmästare Ingrid Jacov
Fastighetsansvarig Nicklas Bladh
Suppleanter: Ing-Marie Sjöberg
och Marita Blad-Hallgren.
 .....................................................................................................................................
Johan Schürer
har avlidit
På tisdagskvällen (15 mars) avled i sitt hem
Johan Schürer, Torpa.
Johan flyttade, tillsammans med sin sambo Ingrid
Isaksson, till Torpa för sex år sedan. Under åren
som kölingaredsbo deltog han aktivt i socknens
föreningsliv och var under några år engagerad i
styrelsen för både byalaget och bygdegårdsföre-
ningen Årås kvarn.
Förra sommaren drabbades han hastigt av den
sjukdom som nu ändade hans liv.
Johan blev 56 år och sörjes närmast av sambon
  Johan - som vi                Ingrid samt barnen Sofia, Maria och Joel.
  minns honom.
 .....................................................................................................................
Protokollet från årsmötet och senaste styrelsemötet
finns under knappen "Protokoll"
..................................................
 
Klartecken för inköp
av Årås corps de logi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygdegårdsföreningen Årås kvarn gav vid sitt årsmöte
på söndagen klartecken till förvärv av herrgårds-
byggnaderna på Årås.
För en tid sedan beslutade styrelsen att inleda förhandlingar med
ägarna om ett övertagande. Styrelsens ordförande Jens Böhn
berättade vid årsmötet att ett köpeavtal upprättats, med förbehållet
att det skall accepteras av årsmötet.
Priset för fastigheten med inventarier har satts till en miljon kronor.
Jens Böhn lämnande också en redovisning till motiven för köpet, samt
vilka åtgärder som planeras om mötet accepterar förslaget. Vilket man
gjorde, efter att bland annat lyssnat på byggnadsantikvarie Ralf
Edenheims synpunkter om de aktuella byggnaderna.
 Uppdraget till styrelsen är nu att slutföra affären, med sikte på ett
övertagande 1 maj.
Föreningen har sedan tidigare en omfattande verksamhet.
- Men detta måste ändå ses som ett historiskt beslut och den
största utmaningen sedan föreningen startade, konstaterade Jens Böhn.
 Föreningen omsatte under fjolåret cirka 500 000 kronor. Det samlade
resultatet efter avskrivningar visade på minus 3 300:- kr. Jämfört med
fjolåret en resultatförbättring på drygt 90 000:- . Det egna kapitalet
uppgår till 700 000:-.
Styrelseval
Årsmötet leddes av Alf Gustafsson, Härna. Föreningens kassör
Margaretha Bladh som avlidit under året hedrades med en tyst minut.
Ordföranden Jens Böhn omvaldes för ett år.
Till styrelseledamöter, på två år, omvaldes  Jan Holm, Kölingared
och Aira Eriksson, Ulricehamn.
Nya ordinarie blev Barbro Andersson, Kölingared och Gösta
Isaksson, Kölingared, (Sävedalen) .
Supplenter, ett år: Lars Olsson, Lönnarp, Jan Grandell och Anna
Stenmark, Kölingared, samtliga nyval.
Ordinarie ledamöter som valdes förra årsmötet är: Arne Johansson,
Kölingared, Ingvor Carlander, Ulricehamn, samt Håkan
Hammarsand, Kölingared.
Revisorer: Dag Lagnerö och Tomas Jacov (ny), båda Kölingared.
Ersättare: Annette Holmberg, Liared och Malena
Klasson, (ny) Kölingared.
Valberedning för nästa år: Ingemar Melander, (sammankallande),
Sven-Olov Larsson och Monica Spjuth. 
   ..................................................................................................
Myram och Rolf fixade
byalagets ekonomi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byalaget kan tacka paret Myram Bukowski och Rolf Kleinhans-
Bukowski (bilden ovan) för fjolårets överskott. Deras arbete
med den populära Loppmarknaden vid Årås kvarn gav ett
netto på 17 715:- kronor.

Förra sommaren var fjärde i rad med byalaget som arrangör. Tidigare

delade bygdens föreningar på både arbetsinsats och intäkter. Vid

årsmötet 2007 uppvisade byalaget minus i bokslutet. Så hade det

varit under några år i följd. För att rädda situationen beslutades att

byalaget ensamt skulle få hand om loppisen.  Ruljansen sköttes under

tre år av makarna Ingrid och Gunnar Pettersson. När de flyttade tog

Myram och Rolf över. Deras första år vid rodret gav alltså en intäkt

på ca 17 000:- kronor. En helt avgörande intäktspost för finansieringen

av byalagets verksamhet, sade ordföranden Bernt Enghardt när han vid

årsmötet tackade makarna för deras slit.

Myram och Rolf har lovat att sköta affärerna även i år. För att den

välskötta loppmarknaden skall behålla sin attraktionskraft behövs

ständigt tillskott av "nya" varor.  - Den som har saker över, släng dem inte

utan kontakta Myram (70-377 51 54) Rolf (070-282 19 29) eller någon

 i byalagets styrelse så tar vi hand om det, påpekade Bernt Enghardt.

Ett tips: På vindar och i uthus finns ofta historiska handverktyg. Skräp

säger en del, eftertraktade loppisfynd säger Myram och Rolf, som

välkomnar varje tillskott inför årets premiär – på Mors Dag - den 29 maj.

  
 ..................................................................................................................................
Influensan slog ut
bredbandsinformation
De som på måndagskvällen sökt sig till Årås kvarn och
Byalagets årsmöte för att diskutera Internet och bredband
blev snuvade på detta. Influensan hade slagit ut både
Bengt-Göran Andersson och Lisbeth Johansson från
Ulricehamns Energi. 
-Vi får diskutera lite andra frågor och ta bredbandsinformationen vid
ett senare tillfälle, konstaterade ordföranden Bernt Enghardt när han
hälsade de 30-talet årsmötesdeltagarna välkomna.
Verksamheten för fjolåret visade bland annat att Loppmarknaden vid
Årås kvarn inbringat drygt 17 000:- kronor. Kölingaredsdagen gav ett
netto på 5 600:- kronor. Kölingareds Nyheter växer och har nu en
prenumererad upplaga på cirka 100 ex. till personer som bor utanför
socknen. 
Byalaget har ansvarat för skötseln av Varpaledsbadet genom Ingrid
Jacov och Gösta Knutsson. Påtryckningar mot politiker och tjänstemän
om en upprustning av vägarna har fortsatt. Ett visst hopp finns om en
beläggning av vägen från kyrkan till Tåhult inom de närmaste åren.
Vildmarksleden har förbättrat under året med hjälp av många frivilliga
krafter. Skötseln av centrumplatsen var under året fördelad på de olika
rotarna, en lösning som utföll till allas belåtenhet. Årets verksamhet gav
ett överskott på 2 600 kronor.
Bernt Enghardt omvaldes som ordförande. Till ordinarie ledmöter
omvaldes Tomas Jacov. Rolf Sjöberg och Dag Lagnerö nyvaldes.
 Jens Böhn fortsätter som suppleant. Ny på den posten blev Jan Grandell.
Revisorer; Anna Stenmark och Kais Böhn med Britt-Marie Melander
som ersättare.
Valberedare blir Inga-Britt Kjellin och Barbro Andersson.
Björn Klasson lämnade styrelsen och Arne Johansson lämnade
valberedningen. Båda avtackades för sina insatser av Bernt Enghardt. Som
avslutningsvis informerade om en del av de arbetsuppgifter som väntar. 
 .....................................................................................................................
Virke efterfrågas till
multiarenan vid Årås
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arenan kommer att uppföras på den tidigare sågverkstomten. Den här skissen och
montaget ger en uppfattning om hur det kommer att se ut. (fotomontage;Jan Holm)
 
Nästa steg i utvecklingen av Årås kvarn, bygget av en
utomhusarena, skall starta under våren. Investeringen beräknas
till 350 000 kronor.
 Bygdegårdsföreningen har, via byalaget, fått ett kommunalt utvecklings-
bidrag på 125 000 kronor. Resten skall finansieras lokalt.
Arenan blir 16 x 16 meter, plus scen på cirka 10x3,5 meter. Det krävs alltså
mycket virke, plus många frivilliga arbetstimmar.
För att genomföra bygget hoppas föreningen på ett brett stöd
från sockens skogsägare i form av timmer. En stock, ett eller flera träd, allt
är välkommet! Den som inte själv har möjlighet att hugga får givetvis hjälp.
Samordning av huggningshjälp, transport m.m. sker rotevis. I mitten av
mars skall virket vara framkört och klart för sågning.
Den som har möjlighet att ge ett virkesbidrag kontaktar nedanstående
”virkesinsamlare” som också kan ge besked om vilka längder och dimensioner
som behövs:
Österbo;  Sören Hallin, tel. 076-853 31 18
Hallen; Mats Johansson, tel. 0392-210 05
Kölingared,Vållered; Jens Böhn, tel.  0515-910 82
Årås,Stensered; Bernt Enghardt, tel. 0515- 910 10
Ingared: Sven-Olov Larsson, tel. 0321-331 66
...........................................
Snabbt och säkert
bredband eller ...?
Hur blir det med bredband och internetuppkopplingarna
i framtiden. Den frågan kanske får ett svar när "Årets Byalag
i Sjuhärad" håller årsmöte 28 februari.
Idag hänger internetuppkopplingarna för de flesta på en skör tråd, det gamla kopparnätet. Frågan är vad som händer med det i framtiden och därmed
också hur det blir med bygdens ADSL uppkopplingar.  Två som möjligen vet
är Lisbeth Johansson, marknadschef för Ulricehamns energibolag, och
Bengt-Göran Andersson, som är ansvarig för bolagets bredbandsverksamhet.
Båda kommer i vart fall till årsmötet i Årås kvarn den 28
februari och kommer då att informera om UEAB:s framtidsplaner vad
gäller bredband.
Mötet startar 19,oo. Utöver information och diskussion om framtiden för internetuppkopplingarna i våra bygder skall styrelse för 2011 väljas. Verksam-
hetsplan för året skall klubbas. På dagordningen finns även förslaget
till utvecklingsplan för socken.
Ev. motioner och förslag skickas till styrelsens ordförande Bernt Enghardt,
Brona, 520 24  Blidsberg. Eller e-post; bernt.enghardt@swipnet.se
0515-910 00.
Alla välkomna! Byalaget bjuder på fika med fralla.
 ....................................................................... 
Nytt protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 12 januari finns under
knappen "Protokoll".
...........................................................
Nya utvecklingsplanen
finns nu på hemsidan
En arbetsgrupp har under senhösten jobbat med en revidering
av byalagets utvecklingsplan. Klicka på kanppen Utvecklingsplan
till vänster i menyn så dyker den upp.
Det är bara något år sedan byalaget antog sin förra plan. Att man
redan nu gör en revidering beror på att Länsbygderådet 7-härad
under förra året drog igång ett Leaderprojekt "Lokala planer".
Tanken är bland annat att de olika byalagens planer skall få en
enhetligare uppbyggnad och lättare att överblicka.
"Lokal plan för  Kölingared", som den nya planen heter, blev klar
vid årsskiftet. Nu finns den alltså även här på hemsidan. I slutet av dokumentet sammanfattas det hela i en "Åtgärdsplan". 
Planen finns även i skriftlig utgåva och kan beställas hos byalagets ordförande, Bernt Enghardt, 0515-910 00, som också gärna tar
emot ev. synpunkter. Ett tillfälle att diskutera innehållet är
byalagets årsmöte som  hålls i Årås kvarn måndag 28 februari.
..................................................................................
Värmande kör
i kalla julnatten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kölingaredskören värmde vid midnattmässan.                                                  Foto: Inga-Britt Kjellin
 Julaftonens midnattsgudstjänst i Kölingareds kyrka var som vanligt
välbesökt. Christer Spjuth svarade för liturgin.
Monica Spjuth och Barbro Andersson läste julens texter. Christina Claesson, Torpa,
svarade för vacker musik och Kölingaredskören under ledning av Arne Johansson
bjöd på värmande sång. Kören består av en grupp sångglada personer
som antingen bor i socken, har bott här, eller på annat sätt har en anknytning till orten.
Den framträdde första gången för något år sedan och utgör idag ett traditionellt
inslag vid den lika traditionella avslutningen av julaftonskvällen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina Claesson lockade fram vackra toner ur sin flöjt.                       Foto: Inga-Britt Kjellin. 
............................................................... 
 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (84) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2012-06-28 11:15:58 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54018 besökare
Denna sidan har 84 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Sven-Olov Larsson - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar