Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Utvecklingsplan
   

Här nedan finner du "Utvecklingsplanen för Kölingared"
(Reviderad hösten 2010) 

 
Lokal plan för Kölingared 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
                                                                                       Foto: Magnus Cederqvist  
"Aktiv bygd med framtidsdrag"                                                                            
 1-2. Syfte: Detta dokument är en utvecklingsplan för Kölingareds socken. Planen har upprättats i samverkan mellan byalaget, bygdens föreningar och befolkningen. Avsikten är att planen skall fungera som inspirationskälla och ”styrinstrument” för byalagets/föreningarnas verksamhet. samt tjäna som underlag vid kontakter med kommunen och andra myndigheter.
 
3. Bakgrund: Kölingared är den till ytan största socknen i Ulricehamns kommun. Avståndet till centralorten, Ulricehamn, är cirka 2,5 mil. Grannkommunens centrum, Mullsjö, ligger knappa två mil bort. Bygden är ett utpräglat glesbygdsområde.  Antalet helårsboende är för närvarande cirka 130, två personer per kvadratkilometer.
Näringslivet begränsas till jord– och skogsbruk. Arbetstillfällen i industri, handel, vård och omsorg, service m.m finns i första hand i angränsande tätorter. Förutsättningarna för ökad lokal sysselsättning finns främst inom de gröna näringarna (jord- och skogsbruket) samt turismen. Förnyelsebar energi och datateknik kan öppna nya utvecklingsvägar.   
 
4. Bäst: Trots sin glesbygdskaraktär har bygden ett bra geografiskt läge med relativt gott om arbetsplatser inom pendlingsavstånd. Inom en 5-7 mil radie finns högskolorna i Jönköping, Borås och Skövde. Vacker natur och aktivt föreningsliv gör bygden till en stimulerande bosättningsort.
 
 5. Slogan: Kölingared - ”aktiv bygd med framtidsdrag”. Förstasidans bild symboliserar vår socken; Här är det aktivitet och framåtskridande, med gemensamma krafter, som gäller. (Bilden är f.ö. det segrande bidraget i byalagets fototävling som genomfördes sommaren 2010).
 
6. Trender: Flera unga familjer har under de senaste åren flyttat in och de hus som blir lediga får snabbt nya ägare/hyresgäster.  Ett problem är att många hus och gårdar som tidigare varit bebodda året runt, vid de tidigare ägarnas frånfälle, omvandlas till fritidshus.
 
 
Naturområden: Tillgången på ”naturområden” är i princip obegränsad. Lövhagarna vid Årås, mot Jogen och Vållern, kommer inom kort att ingå ett blivande naturreservat. De nuvarande strandskyddsreglerna/restriktionerna för bebyggelse vid sjöarna gör att allmänheten har tillgång till stränderna. Levande jordbruk och betande djur krävs dock för att områdets öppna karaktär skall bibehållas.
 
8. Fritids– och rekreationsområden: Socknen är i princip ett enda stort rekreationsområde. Områdets sjöar ger rika tillfällen till avkopplande bad och fiske. Byalaget sköter på uppdrag av kommunen det populära Varpaledsbadet vid Jogen. Vid Lönnens södra del finns en enklare bygdebadplats. .
I anslutning till Årås kvarn har Byalaget skapat en populär vandringsled, Vildmarksleden. Ytterligare två leder, ”Europaled 1”, samt ”Änglaleden” passerar kvarnen.
En förlängning av den senare mot västra delen av socknen  (Lönnern) finns i framtidsplanerna. Ny dragning av ”E1-an” mot Mullsjö finns även som ett långsiktigt mål.
 
9. Turism. Bygdegårdsföreningen Årås kvarn, med kafé, möteslokaler och vandrarhem är fn. ”navet” i socknens fritids- och turistverksamhet. Här kan man hyra cyklar och båt (Jogen).
 Väl utbyggda vandrings- och cykelleder ;  Europaled 1, ”Vildmarksleden”  samt ”Änglaleden”  passerar Årås kvarn eller har sin start- och avslutningspunkt här.
För Lönnern, Jogen och Lindhultasjön finns fungerande fiskevårdsföreningar som ”öppnat” sjöarna för allmänhetens fritidsfiske. Föreningarna svarar även för båtuthyrning. En fin badplats, Varpaledsbadet, finns vid Jogen.
I närområdet finns golfbana, Ryfors (12 km) och Ulricehamn (25 km). Vintertid erbjuder skidanläggningarna i Ulricehamn och Knaggebo (vid gränsen mot Mullsjö) välpreparerade backar. Elljusspår finns i Knätte (10 km), Mullsjö (18 km) och Ulricehamn (25 km). Domarringar, kvarnstenbrott m.fl. intressanta utflyktsmål finns på ett flertal platser. En samlad informationsbroschyr med karta saknas dock.
 
9.1. Turistboende. Bygdegårdsföreningen Årås kvarn driver ett vandrarhem med 8 rum. I en separat byggnad finns även bröllopssvit, svärmorsrum. m.m. Ett antal privata stugor, med självhushåll, finns tillängliga för kortidsuthyrning. Vandrarhemmet tillhandahåller övernattning med mat (frukost), Matställen i vedertagen mening saknas.
                                                                                             
 
10. Föreningar/Intressegrupper.
Kölingareds Byalag (www.kolingared.se) är socknens utvecklingsgrupp. Byalaget  ger ut tidningen ”Kölingareds Nyheter” , hemsida, arrangerar bl.a. loppmarknad, bygdefest, svarar för skötseln av badplats och vandringsled, samt tar initiativ till olika utvecklingsprojekt som gagnar bygden.
 
Bygdegårdsföreningen Årås kvarn (www.araskvarn..nu):  Driver och utvecklar Årås kvarn, café, möteslokaler, vandrarhem .m.m. Svarar för midsommarfirandet, valborgsmässofirandet, musikkafé, konserter, teater m.m.
 
Kölingareds Hembygdsförening (www.hembygd.se/vastergotland/kolingared): Sköter hembygdsgården med dess olika samlingar. Ordnar  en rad olika aktiviteter ex. Nationaldagsfirande, torpvandringar,  ”husförhör”, bygderally m.m.
 
Svenska Kyrkan (Redvägs församling) och Kölingareds sockenråd:  Ansvarar för gudstjänstlivet, arrangerar musikverksamhet, ex. musik i sommarkväll. Har en syförening med ett femtontal medlemmar.
 
Lönnerns fiskevårdsförening och Jogens fiskevårdsförening:  Ansvarar båda för utvecklingen av fisket i respektive sjöar, säljer fiskekort, tillhandahåller båtar.
Liared-Kölingareds LRF: Samordnar bl.a. näringslivsbevakningen med  fokus på jord– och skogsbruket.
 
11. Lokaler och mötesplatser:
Församlingshemmet, används för kyrkans verksamhet men utnyttjas även av föreningar och grupper för olika möten och sammankomster. På våning två finns även sockenbiblioteket, som för närvarande är vilande i väntan på  att någon vill åta sig uppgiften som bibliotekarie.
 Hembygdsgården, ägs av hembygdsföreningen och utnyttjas huvudsakligen av föreningen, men är även möjlig att hyra för andra.
Årås kvarn. Ägs och drivs av Bygdegårdsföreningen.  Den mest utnyttjade mötesplatsen i socknen. Utöver föreningens egna aktiviteter används lokalerna för konferenser, möten, bröllop och andra privata tillställningar.  Uppförandet av en ny sommaranläggning, typ dansrotunda, startar våren 2011.
Huvudbyggnaden på Årås som idag ägs av en privat familj söker ny ägare. Möjligheten att sammanföra den med Årås kvarn och därmed återskapa säteriet undersöks för närvarande. Visionen är en konferens- och turistanläggning som ständigt är öppen.
 
12. Näringslivet. Jord- och skogsbruk är den dominerande näringsgrenen. Därutöver finns några hantverks- och serviceföretag.
 
 
13. Kultur och nöjen:  
Föreningarnas verksamhet är viktig för att skapa gemenskap och sammanhållning mellan innevånarna i bygden. De tjänar också som naturliga mötesplatser för utflyttade Kölingaredsbor som gärna återvänder när hembygdsföreningen, bygdegårdsföreningen Årås kvarn eller Svenska Kyrkan ordnar något arrangemang.
Ett populärt sommarinslag, med många återvändare, är byalagets årliga ”Kölinga-redsdagen”. Här samlas gammal och ung till några timmars lekar, tävlingar och trevlig samvaro.
 I Kölingareds kyrka finns en av landet två stora Cahman-orglar. Den är byggd 1704 av mästaren Johan Niclas Cahman och renoverades nyligen. Utöver nyttjandet i samband med olika församlingsaktiviteter ger orgeln förutsättningar för konserter, musikveckor och andra kyrkomusikaliska arrangemang. Under juli bjuder kyrkan på ”musik vid helgsmål” varje lördag.
Exempel på övriga återkommande arrangemang;
 Konstutställning i Årås kvarn varje påsk, valborgsmässofirande, musikcafé varje onsdag under juli. Sommartid har kvarncaféet öppet varje söndag. Då ordnar också byalaget tipspromenad och loppmarknad (vid smedjan). Lönnerns fiske arrangerar gösnatt och i Årås kvarn är det även jazzkonsert, midsommarfirande,  irländsk musik och teaterarrangemang, för att nämna något. Hembygdsföreningens har ”öppet hus” nästan varje lördag under sommaren.
 
14. Boende.
Antalet helårsboende är för närvarande cirka 130 personer. Huvuddelen av befolkningen är över 50 år. Under de senaste åren har det dock flyttat in flera unga familjer och antalet barn har ökat markant.
Samtliga bor i friliggande hus, spridda över hela socknen.  Tidigare fanns en viss koncentration  av bostäder i området runt kyrkan och den tidigare skolan och affären. Idag är flera av dessa fastigheter obebodda eller omvandlade till fritidshus. Någon byggnad är på väg att förfalla.
 
15. Kommunikationer.
Väg av god standard finns från Dalum till Kölingareds kyrka. Likaså från Sandhem och Åsarp via Fivlered till kyrkan. Vägarna mot Mullsjö är i dåligt skick och byalaget arbetar hårt för en upprustning och asfaltering. Vägen Stensered—Årås och vidare mot Liared har också en eländig standard. Sommartid är den hårt belastad av bil– och cykelturister och i akut behov av förbättring
 
Telekommunikationerna baseras på det gamla kopparnätet. I en del fall ersatt med mobila system. Inget av systemen medger datatrafik av dagens standard. En satsning på snabbt och säkert bredband, som når alla i socknen, är av nöden.
 
 
16. Handel och service.Befolkningen i östra delen av socken (drygt halva ytan) har Mullsjö som sin central- och serviceort.  Övriga delen utnyttjar det serviceutbud som finns i Dalum (8—16 km. bort) och Ulricehamn (18-25 km).
 
17. Kommunal verksamhet:Närmaste vårdcentral finns i Dalum. Förskola  och skola finns i Mullsjö och Dalum/Timmele/Ulricehamn. Kommunkontoret finns i Ulricehamn.
 
18. Framtidsvision 5 år:
Vi har fler helårsboende
Vägarna till Mullsjö och Årås är  upprustade och belagda.
Stensered har fått vägbelysning
Det finns en katalog över utflyktsmål och ”turistattraktioner”.
Alla i socknen har tillgång till Bredband med hög överföringshastighet.
Vattenkraften vid Årås kvarn används åter för el-produktion.
Det är ”Uppsnyggat” i byn och förfallna hus sanerade
Sockenrådet tillsammans med Årås vandrarhem ordnar varje år Musik- och
orgelvecka i samarbete med Musikhögskola.
Plats för husvagn/husbils camping vid Årås kvarn iordningställs.
Föreningslivet blomstrar och fler unga är aktiva.
Fler stugor finns tillängliga för uthyrning.
Årås kvarn fortsätter att utvecklas som konferens– och turistcenter och
huvudbyggnaden finns nu i bygdegårdsföreningens ägo.
Fler småföretag har startat.
Lokal för motion finns sedan fyra år tillbaka.
Jordbruket i bygden lever, unga brukare har tillkommit och
det öppna landskapet blomstrar.
Ett bygdeägt vindraftverk är startklart  (med byalaget som initiativtagare).
Sträckning och avtal med markägarna om en ridled blev klar i 2012.
Hembygdsföreningen och byalaget arrangerar  ”kolarhelg” vid Årås.kvarn.
 
19. Framtidsvision 20 år. 
En ny generation har  tagit över, föreningslivet och bygden sjuder av optimism.
Byalagets  arbete med ”tomter för nybyggnad” har resulterat i flera  nya hus.
Den nya ”Gröna vågen” gör att nästan alla hus är bebodda året runt, befolkning
har ökat med 50 personer (jmf. med år 2010) .
Den ”bygdepeng” som byalaget förhandlat fram från övriga vindkraftsägare har
finansierat en rad gemensamma investeringar och starthjälp till fyra nya företag.
”Årås turist och konferens” firar 10-års jubileum. Anläggningen arrenderas och drivs av en välkänd krögare. Beläggningen är 69 procent. 
Vandringsturismen fortsätter att utvecklas. Vildmarksleden och Änglaleden är
populära. I samarbete med Mullsjö kommun arrangerar ”Årås hotell och
konferens” charterresor från Tyskland. En attraktiv vandringsled mellan Årås till
 Mullsjö invigdes 2016. Flera fastighetsägare i östra delen av socknen såg
möjligheten till nya intäkter och satsade direkt på uthyrning av småstugor. I vissa
fall ”bädd och frukost”. I västra delen, vid Lönnern (i anslutning till Änglaleden)
finns sedan 15 år en nystartad hantverksbutik och café.
 
21. Prioriteringar(förslag — omkastningar kommer säkert att ske)
Välkomstträff för nyinflyttade
Uppförandet av en ny utomhusarena, typ dansrotunda,  vid Årås kvarn.
Reparation och förbättring av köket i Årås kvarn.
Handikapphiss- och toalett, Årås kvarn
Starta motionsverksamhet
Katalog över utflyktsmål och ”turistattraktioner”.
Asfaltering av vägen Kölingareds kyrka—Tåhult.
Lägga ut skattgömmor (geocaching)
Vägbelysning i Stensereds by
Återstart vattenkraftverk vid Årås
Projektera för ridled
Asfaltering Stensered—Årås
Öppna biblioteket
Vindkraftutbyggnad
Övertagandet av herrgården på Årås
Fler helårsboende.
Bredbandstäckning till alla
Sanering upprustning i centrum (läs f.d. affären)
 
Arbetsgruppen som på byalagets uppdrag utarbetat förslaget till denna
plan har bestått av:
Katarina Blad, Stensered. Tel 0515-910 37
Jens Böhn, Kölingsholm. Tel 0515-910 82
Bernt Enghardt, Brona, Tel. 0515-910 00
Tomas Jacov, Marbohemmet. Tel. 0321-421 30
Torbjörn Kjellin, Svensholm. Tel 0515-91100
Malena Klasson, Ingared. Tel 0321-330 23
Sven-Olov Larsson, Lillås. Tel 0321-33 166
Ingemar Melander, Hallen Tel. 0515-910 19
Berit Persson, Hjälmen. Tel 0515-910 07
Ronny Svensson, Hallen. Tel 0515-91019
Monica Spjuth, Vråna. Tel 0392-10583
  
Åtgärdsplan 
- Vägar, bostäder, lokaler

 

 

 Åtgärd

 Vem har ansvar för att det blir gjort

 Vad kan vi göra själva

 Tidsplan

 Asfaltering av väg;

Kyrkan – Tåhult-Liared samt Stensered-Årås

 

Ordna gatu-belysning i Stensereds by

 

Fler bostäder för helårsboende.

 

Tomter för nybyggnad

 

 

Ordna lokal för

motionsaktiviteter

 

Sanering upprustn. av förfallna hus i centrum

 Vägverket

o. kommunen

 

 

 

Byalaget o.

Kommunen

 

Byalaget + Nuv.ägare

 

 

Byalaget,

 

 

Byalaget

 

 

Byalaget + fastighetsäg

 Uppvakta berörda

myndigheter.

 

 

 

Gräva sätta upp

stolpar, dra ledning

 

Ordna info.möten, om möjligheter och behov

 

Inventera möjliga platser,

 

Ordna lokal o. ledare

 Snarast

 

 

 

 

Snarast

 

 

 

Efter hand

 

Snarast

 

 

Omgående

 

 

Snarast

 

 

Näringsliv o. sysselsättning

 Åtgärd

 Vem har ansvar för att det blir gjort

 Vad kan vi göra själva

 Tidsplan

Utnyttja åker- o. ängsmark till aktiv produk-tion.

 

 

Öka uttaget av bioenergi.

 

Fler turistbäddar

 

Ny ”stugkatalog”

 

 

Uppföra Bygdeägt vindkraftverk..

 

Omstart av. Kraftstationen i Årås kvarn

 

Omstart kraftverket i byn (Kölingsholm)

 Ägare och brukare.

 

 

 

 

 Byalaget, skogsägarna/LRF

 

Fastighetsägarna

 

Byalaget + stugägarna

 

 

Byalaget/bygdens folk

 

 

Bygdegårdsföreningen

 

 

 

Ägarna

 Mer samarbete ev. satsning på ökad förädling och försäljning av närproducerat.

 

Starta samarbetsgrupp

 

 Informera

 

Samla info. trycka, distribuera.

 

Informera, bilda ek. förening el.dyl.

 

Utreda, söka tillstånd

 

 

Informera om möjligheterna

 Ständigt pågående process

 

 

 

 

Snarast

 

 Efterhand

 

2011

 

 

Snarast

 

 

Snarast

Kultur- och föreningsliv

 

 Åtgärd

 Vem har ansvar för att det blir gjort

 Vad kan vi göra själva

 Tidsplan

Köpa och rusta upp

huvudb. Årås säteri 

 

Få med fler ungdomar.i föreningslivet.

 

Välkomna/informera

nyinflyttade

 

Mer musikverk-

samhet i kyrkan

 

Utgivning av Kölingareds Nyheter, 3 nr/år.

 

Fortsatt utveckling av hemsidan,

 

Öppna bilblioteket

Bgf. Årås kvarn + Byalaget

 

 

Föreningarna

 

 

 Byalaget

 

Sockenrådet, församlingen och orgelföreningen

 

Byalaget/redak-

tören

 

 Byalagets styrelse

 

 

Byalagets styrelse

Skapa intresse, värva

finansiärer

 

 Personliga inbjud-

ningar m.m.

 

Ordna välkomstträff

 

 

Planera, genomföra

 

 

 

Tipsa, skriva, fota o. berätta, distribuera

 

Tipsa, fota och skriva

 

 

Leta ”bibliotekarie”

 

 Omgående

 

 

Omgående

 

 

Vart annat år,  

start 2011

 

 

 

 

 

3gånger per år

 

 

Kontinuerligt

 

 

Snarast

 

 

Fritid o Turism

 

 Åtgärd

 Vem har ansvar för att det blir gjort

 Vad kan vi göra själva

 Tidsplan

Ny utomhusarena

vid Årås kvarn

 

Renov. Köket  i Årås

 

Fler dubbelrum till

vandrarhemmet

 

Handikapphiss– och toalett  i kvarnen

 

Ordna  ”äventyrsstig” för barn  vid Årås

 

Förbättra cykel– och

båtuthyrningen

 Bygdegårdsföreningen

Årås kvarn + Byalaget

 

Bgf. Årås kvarn.

 

-”-

 

 

Bgf. Årås kvarn

 

 

Byalaget/Bgf. Årås kvarn

 

 

Bgf Årås kvarn

 Skaffa virke, såga

gjuta och bygga

 

Planera, jobba

 

 

Planera

 

Planera, jobba

 

 

Markavtal m.

Länsstyr./Sveaskog

 

Inv. behov, komplettera, söka pengar

 Start våren  2011

 

 

vinter-vår 2011

 

 

?

 

2011

 

 

2012

 

 

Snarast

 Tält-och hus-vagnscamping

 

 

Gårdsinventering

 

Torpvandrings-

paket

 

Utläggning av

”skattgömmor”

 

Planera o anlägga ridled

 

 Öppna för Kort-fiske i Brängen och Vållern

 

Turistinf. om bygden, aktiviteter, besöksmål m.m på sv. tyska o engelska

 

 Bgf Årås kvarn

o. Byalaget

 

 

Hembygdsför.

 

Hembygdsför.

 

 

Byalaget

 

 

Byalaget

 

 

 

Vattenägarna

 

 Byalaget

 

 

 

 

 

Markavtal med Sveaskog/länsstyr. 

Planering m.m.

 

 Samla matr.

 

 Sammanställa matr.

kartor m.m. Informera

 

Lägga ut ”skatter” +

info på webbsida 

 

 Undersöka lämp-

sträckning m.m.

 

 

Informera

 

 Samla info. skriva,

trycka, distribuera

 Förstudie

klar 2011

 

 

 2013

 

 

Höst/vinter 2011

 

 

Våren 2011

 

Planering klar

2012

 

 

 

 

 Snarast

 

 

 

 

 
 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (76) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2011-01-24 20:53:06 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54013 besökare
Denna sidan har 76 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Sven-Olov Larsson - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar