Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Välkommen till Kölingared
   


OBS! Denna sida uppdateras inte. Vår aktuella hemsida hittar du på

www.kolingared.se

Välkommen dit!

Kölingared är den största av socknarna i
Ulricehamns kommun. Den ligger längst i öster
och gränsar mot Mullsjö kommun i Jönköpings
län. Socken omfattar drygt 7000 hektar.
Här bor för närvarande cirka 140 personer.

Annat var det i mitten av 1800-talet då befolk-
ningen uppgick till 1300 personer.
Jord- och skogsbruk har varit den domineran-

de näringsgrenen. I takt med mekaniseringen
och den sjunkande lönsamheten har småjord-
bruken mist sin betydelse som inkomstkälla.
Idag är det endast ett fåtal familjer som helt

försörjer sig på jordbruk. Många arbetar på
annat håll; Mullsjö, Jönköping, Ulricehamn,
Borås eller i någon av tätorterna i Ätradalen. 
       


Kölingareds kyrka
 
Alltså en ”typiskt glesbygd”, men trivsam och med ett sjudande föreningsliv.
Bygdegårdsföreningen Årås kvarn, hembygdsföreningen, kyrkan och byalaget
ser till att ”det alltid är något på gång”.        
 
Vidsträckta bärmarker, flera fiskrika sjöar och vacker natur gör att många som
flyttat ut har kvar sin gård för fritidsboende. En del överloppshus utnyttjas för
uthyrning, läs mer under rubriken "Bo i Kölingared".
 
Årås kvarn är något av turistiskt center. Vandrarhemmet, som drivs i samarbete
med STF lockar årligen många besökare. Kvarnen, med drängstuga och
bröllopssvit utnyttjas under många sommarkvällar för romantiska bröllop. Konfe-
renser, musikarrangemang, möten och sammankomster avlöser varann.
Sommarcaféet är ett uppskattat utflyktsmål under sommarmånaderna. När caféet
är öppet slår också byalaget upp dörrarna till smedjan och sin välsorterade
loppmarknad. Smedjan är även startpunkten för en tipspromenad som går genom
hagarna och utefter Jogens strand.
Årås är även utgångspunkten för byalagets vandrings- och motionsled "Vildmarksleden". 

I Byalaget ingår alla Kölingaredsbor, både helårs- och fritidsboende.
Byalaget koncentrerar sig i huvudsak på olika utvecklingsprojekt, samt
rollen som sammanhållande kraft. Utgivningen av Kölingareds Nyheter och
den årligen återkommande Kölingaredsdagen är exempel på det senare.
 
 
Byalagets styrelse:
Ordf. Mikael Hallgren, 0321-168 84, 070-549 12 10
Barbro Andersson, (v.ordf. + sekr.) 0515-910 62, 070-578 56 34
Dag Lagnerö (kassör) 0392-210 05
Mats Johansson, 0392-210 05
Rolf Sjöberg, 0392-211 50, 070-889 65 50
Jens Böhn, 0515-910 82
 
suppleanter;
Myram Bukowski,070- 377 51 54
Jan Grandell, 070-891 71 81
Martin Davidsson, 073-828 50 85

 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (132) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2014-03-21 21:15:25 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54872 besökare
Denna sidan har 132 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Sven-Olov Larsson - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar