Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Protokoll
   
Denna sida innehåller de senaste protokollen
från byalagets årsmöte och styrelsemöten.
Vid frågor kontakta byalagets
sekreterare eller ordförande.
(sekr. Barbro Andersson 0515-910 62, 070-559 12 63.
ordf. Mikael Hallgren 070-549 12 10)

 

Protokoll vid möte med Kölingareds byalag den 10 januari 2013
Plats: Årås kvarn
Deltagare: Mikael, Dag, Rolf, Jens samt Mats via telefon under punkt del
av punkt 3 
§ 1. Mötets öppnas
§ 2. Eftersom sekreteraren är frånvarande sköts protokollet av ordförande 
Dag och Jens utses att justera protokollet. 
§ 3. Folkräkning, vi ska försöka att få en eller flera ansvariga för
information i varje rote. Vi sätter upp detta som en egen punkt till nästa möte. Eventuellt ska detta tas upp på årsmötet för att hitta lämpliga personer. 
§ 4. Vägar, Sågen till Tåhult påbörjas nu, resten av vägen verkar ligga
några år framåt i tiden. 
§ 4. Bredband. Sätter upp även detta som en egen punkt till nästa möte,
väntar på mer information från Gösta. Kan även finnas en möjlighet att
kombinera detta med eventuella vindkraftsverk som kan komma att
 byggas. 
§ 5. Räddningstjänst Årsmöte. Mats medverkar via telefon under denna
punkt. Kommunen verkar inte ha något intresse eller ansvar för denna
information. Vid kontakt med SOS Göteborg så finns det inget intresse
för att åka ut och informera om hur de prioriterar över länsgränser. När
det gäller ambulans så ser SOS båda länen och ska skicka den som är
närmast. 
§ 6. Vi skickar in ett PM som stödjer projektet med vindkraftsverk
i Tåhult. Bilaga 1 
§ 7.  Övrigt, Inbjudan från Studiefrämjandet/ Leader Sjuhärad om
framtidveckan V17, visad men vi ska inte medverka.
Även inbjudan från Landsbygdsalliansen om möte den 23/1 om
skola och barnomsorg gått runt. 
Förslaget från Sven-Olov som inkommit om att försöka inventera
intressanta platser och händelser för att kunna sammanställa dessa
i någon typ av information för boende och turister var uppe till
diskussion. Behovet finns och kan kanske kombineras med punkten
ovan om folkräkning. Vi bör ta upp även detta på årsmötet. 
Byalagets hemsida kommer att flyttas under vinter vår till eget
webbhotell och köras i Wordpress. Sven-Olov och Mikael ska
 testköra lite mer innan den flyttas. I samband med detta bör den
uppdaterade utvecklingsplanen läggas upp på sidan. 
§ 8. Årsmötet, Som syns i punkt 5 ovan så gick inte information
från Räddningstjänst att få på detta. Efter viss diskussion så enades
vi om att Jens skulle försöka bjuda in Roland Karlsson för att
 presentera en del åsikter från kommunen om landsbydgens utveckling.
Samt att vi ska bjuda på någon typ av mat på årsmötet. Planerad dag
för årsmötet är måndagen den 25 februari. 
§ 9. Nästa möte, hålls den 7 februari kl18:00 på Årås kvarn. 
Vid protokollet  Mikael Hallgren   
Justeras Jens Böhn     Dag Lagnerö 
_______________________   _____________________   
Tillägg till protokoll: Roland är intresserad att medverka men kan inte den 25/2, årsmötet flyttas därför till den 26 febr.   

...............................................................................................................

Protokoll styrelsemöte i Kölingareds Byalag 24/9-12
1. Ordförande hälsar alla välkomna.
2. Jens Böhn och Mikael Hallgren utses till justeringsmän.
3. Byalagets hemsida kommer ha samma namn och webadress Mikael har lagt upp en wordpress länk så att Sven-Olov kan prova.
4. Varpaledsbadet redovisning: Mikael skickar in redovisning på timmar till kommunen. Mikael har tagit in offerter på gräsklippare men erbjöd sig att ta gräsklippningen själv nästa år.
5. Befolkning och befolkningsutveckling i Kölingared diskuterades.
Byalaget ska verka för god sammanhållning och att det ska vara attraktivt att bo i
Kölingared. Mikael har sökt på Statistiska Centralbyrån för att få fram hur många vi bor i Kölingared. Mikael fortsätter att söka information om befolkningsmängden på kommunen och hos skattemyndigheten till nästa möte.
6. Information om våra vägar har varit dålig från vägverket.
Vi anser att vi måste driva på om asfalteringen och information
om broarna. Mikael pratar med Sven-Olov.
7. Näringsliv: Det finns arbetsplatser i närheten Hablahester,
Liared och Knätte. Själva här i Kölingared är det Åråskvarn
och Jens Böhn som har anställda. Det vi kan satsa på är
naturturism.
Det har funnits fabrik i skolan i Kölingared och planer på ett behandlingshem i Bäckanäs. Vi ber Torbjörn skriva en
artikel om de stora planerna som funnits om arbetstillfällen i Kölingared.
8. Bredbandsuppkoppling/ Fiberkabel vi ber Gösta Knutsson
ta fram mer information om detta och bjuder in honom till
ett möte så att han får berätta vad han kommit fram till.
Vi ber Torbjörn sätta in en intresseanmälan i KN för att få
reda på hur många som är intresserade av fiberkabel till sitt
hem och att bilda en förening.
9. Hur lång tid dröjer det innan räddningstjänsten kommer
hit, Kan vi påverka var ambulansen kommer ifrån? Vi bjuder
in någon från kommunen till årsmötet för att informera oss
om hur lång tid det får ta innan räddningstjänsten/ ambu-
lansen eller polisen ska vara här hos oss. Mats ringer och
frågar någon på kommunen.
10. Årsmötet blir sista måndagen i februari 25/2-2013
11. Vi vill att information om när sopcontainern är i Kölingared
står med i KN.
Byalaget betalar ut förskott till Åråskvarn 20000:- till el
på arenan.
Vi samlar in timredovisning till Sven-Olov för de timmar vi
lade ner för att hugga skog till arenan.
Vi kan ha ett litet arkiv i biblioteket med byalagets gamla
papper.
Ingrid ”Ninni” Isaksson visste inte vad det var för färg som
användes till att måla skyltarna. Är det någon som har tid
och vill ta ner skyltarna och torka, rengöra och måla dem i
vinter så hör av er till någon i styrelsen.
Vi har fått förfrågan om varför inte Hembygdsgården är
utmärkt på kartan vid centrumplatsen.
12. Nästa möte 19/11-2012 19,00 Åråskvarn.
Medverkande på mötet: Myram Bukowski, Jens Böhn,
Rolf Sjöberg, Mikael Hallgren, Mats Johansson,
Dag Lagnerö vid pennan Barbro Andersson
 
Justerat:  Mikael Hallgren     Jens Böhn
.........................................................................................
 
Protokoll, styrelsemöte 28/5-2012 i Årås kvarn
 
Närvarande: Mikael Hallgren, Dag Lagnerö, Mats Johansson,
Jens Böhn och Barbro Andersson
 
1. Mikael hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 
2. Föregående mötesprotokoll
 
3. Justeringsmän utses Mikael Hallgren och Jens Böhn
 
4. Skötsel av Varpaledsbadet,
(Mötesdeltagarna åker till Varpaledsbadet för att titta på vad det
är vi ska bestämma om och vad som behöver göras.)
Bryggorna läggs i vecka 22.
Ersättningen kommunen betalar ut är för 1400m2 1,60kr/m2
45:-/tim + bensin säsongen är juni, juli och augusti.
Vi ifrågasatte om det bara var 1400m2 som skulle klippas ytan är
ju mycket större.
Mikael var i kontakt med kommunen och det är 1400m2 som ska
vara välklippt det andra ska klippas ca 2ggr per år.
När vi var vid badet uppmärksamma vi att omklädningshytterna
behöver målas. Material för att måla får vi av kommunen men arbetet
får vi utföra själva.
Barbro Andersson har erbjudit sig att måla, är det någon som kan tänka
sig att hjälpa till kontakta Barbro eller Mikael.
Mikael Hallgren och Mats Johansson ansvarar i år för gräsklippningen
Det kom upp ett förslag att vi till nästa år anordnar en arbetsdag vid
Varpaledsbadet i slutet av Maj så att vi alla hjälper till så att vi har en
fin badplats.
Det finns en anslagstavla vid badplatsen och där tycker vi att vi ska
marknadsföra vår vandringsled där också.
 
5. Övriga frågor:
Dag Lagnerö delar ut ett PM om tipspromenaden
Jens berättar vad som har hänt sedan förra mötet med herrgården.
Mikael berättade att han har pratat med Björn Johansson som äger
affären i byn och Mikael röjer upp lite framför affären.
 
6. Nästa möte 20/8-2012
 
Kölingared 28 maj 2012
Barbro Andersson
Sekr.
 
Justerat:
Mikael Hallgren                                                       Jens Böhn

---------------------------------------------------------
Protokoll från styrelsemöte 13/8-2012
1. Mikael Hallgren hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 
2. Jens Böhn och Mikael Hallgren utses till justeringsmän.
 
3. Byalagets hemsida är osäker, Det är bara Kölingareds byalag och
ett byalag till som använder plattformen och det fungerar inte så bra.
Det är svårt att publicera dokument ofta är det något fel på sidan.
Mikael tittar på en annan lösning genom Wordpress om det
ramverket skulle fungera.
 
4. Varpaledsbadet Mikael och Mats har skött klippning av gräset,
hur löser vi det nästa år?
Mats har fått i uppdrag att prata med Thomas Jakov om han kan
ha plats att husera en gräsklippare? Mikael ska ta in offerter på
gräsklippare från Isaks servicecenter, Rask såg & motor och
Motortjänst. Nästa år planeras en arbetsdag i Maj då vi röjer
upp och städar vid badplatsen. Gräsklippningen vi Varpaledsbadet
och klippningen vid Centrum platsen kan det gå in i samma schema?
 
5. Centrumplatsen har varit välskött i år också. Vi borde utnyttja
anslagstavlan bättre kolla att det som är på tavlan är aktuellt. Även
här en arbetsdag på våren då vi oljar utemöblerna och rensar runt
anslagstavlan kan vara gemensam arbetsdag med Varpaledsbadet.
På denna arbetsdag ska de skyltar ”Välkommen till Kölingared” fixas
till som är sämst. Jens får i uppdrag att höra med Ingrid Isaksson
om hon vet vilka färger det var och om de finns kvar.
 
6. Informationsflöde inom byalaget. Alla små detaljer behövs inte tas upp.
 
7. Kopplingen i UT fungerar bra. Mikael fortsätter som
ansvarig på Kopplingen.
 
8. Övriga frågor: Dag informerar om ekonomin, Kölingaredsdagen
fick vi in ca 5 000:-, Loppisen ca 12 000:- Tipspromenaderna ca 4 140:- .
Var kan vi få fram information om hur många vi är i Kölingared hur
många som flyttar in och ut.
Vandringsleden är välskött och uppdaterad men vi behöver
marknadsföra den bättre och allt annat som vi har i Kölingared tex.
Glassfabriken och Årås Kvarn för att placera oss mer på kartan.
Myram har tagit på sig att sköta loppisen nästa år också men sedan
behöver vi en ersättare.
Vi har sökt bidrag från Ulrikafonden till Byalaget och
Årås Kvarn 35 000:-
9. Vi gick igenom ett avsnitt till i utvecklingsplanen
Näringsliv och sysselsättning.Vi diskutera också lite om informationen
vi får om våra vägar. Broar stängs av, när blir asfalteringen av från
Tåhult till Telningaruder informationen borde vara lite bättre från
vägverket.
10. Nästa möte 21/9-2012 18,30 Årås kvarn,
Vi börjar med att hjälpa Myram med böckerna som ska flyttas f
rån loppisen till biblioteket.
............................................................................... 
 
Protokoll från styrelsemöte, 2012-04-23 
Närvarande: Mikael Hallgren, Jens Böhn, Rolf Sjöberg, Mats Johansson,
Martin Davidsson, Dag Lagnerö och vid pennan Barbro Andersson .
1. Ordförande hälsar alla välkomna.
2. Mikael Hallgren och Jens Böhn utses till justeringsmän.
3. Tipspromenaden 2012 Årås ansvariga:
27/5  Torbjörn Kjellin
17/6   Mikael Hallgren
24/6   Anders Claesson
1/7     Dag Lagnerö
8/7     Mats Johansson
15/7  Jens Böhn
22/7   Monika Spjuth
29/7   Martin Davidsson, Barbro Andersson
4. Varpaledsbadet 2012: Ingrid Jacov åtar sig att sköta den dagliga tillsynen, Det viktigaste är att se till att varningsskyltarna sitter där de ska.
Lönen för att sköta badet är 45:-/tim.
Mikael har kontaktat dem på kommunen så han får kallelse till badmötet som hålls i Maj månad och då får han i uppgift att fråga om Gösta Knutsson har åtagit sig att sköta gräsklippning i år också.
5. Centrumplatsen 2012: Katarina Bladh har gjort ett schema över vilka rotar som sköter
centrumplatsen och vem som är ansvarig.
Schemat finns i KN.
6. Utvecklingsplanen: Vi gick igenom avdelningen om Vägar, Bostäder och Lokaler.
Dag Lagnerö väckte en annan fråga där, om vi ringer till SOS var hamnar vi och hur lång tid får det ta för att Polis, Brandkår eller Ambulans att komma
7. Vi beslutade att vara med i kopplingen det kostar 400:-/år.
Där ska vi skriva in om t.ex. Tipspromenaden och vem som är ansvarig den dagen.
8. Nationaldagen: Vi har fått en inbjudan till Stureparken för att fira nationaldagen där men vi tackar nej.
9. Övriga frågor: Sven-Olov Larsson är ansvarig för Vildmarksleden.
Kölingaredsdagen är första tisdagen i Juli.
Bokföringssiffror: KN går jämnt upp.
Loppisen inbringade 1330:- Påsk helgen.
Deklarationen för föreningen är inskickad.
Multiarenan: Åa-laget jobbade 24/4 och 29/4 var det också jobbdag.
De som sponsrar arenan får en liten skylt uppsatt som reklam att de
varit med Tex. Södra skogsägarna, Derome och Dalumsmekaniska
osv.
Jens kom med en önskan om ett bidrag från Byalaget till arenan om vi
kunde sponsra med pengar till belysning.
Jens lämnade lokalen medan vi diskuterade saken, Vi bestämde oss för
att sponsra med 20 000:- till belysning på arenan
10. Nästa möte 28/5-12 Åråskvarn 19,00
 
Justerat
Mikael Hallgren, Jens Böhn
 
................................................................ 
Protokoll från möte med styrelsen i Kölingareds Byalag 2012-03-19.
Närvarande: Mikael Hallgren, ordf., Mats Johansson, Rolf Sjöberg,
Dag Langerö, Jens Böhn, Myram Bykowski, Barbro Andersson samt
Torbjörn Kjellin (adjungerad)..
1. Ordförande Mikael Hallgren hälsar nya styrelsen välkommen.
2. Barbro Andersson utses till sekreterare.
3. Jens Böhn och Mikael Hallgren utses till justeringsmän.
4. Barbro Andersson utses till vice ordförande.
5. Ordförande Mikael Hallgren och Kassör Dag Langerö utses till
firmatecknare var för sig.
6. Loppmarknads general är även i år Myram Bukowski. Årets första
öppet hållande blir Påskdagen och annandag påsk, sedan Morsdag.
Myram ska fixa på loppisen onsdag, torsdag och fredag 9-12.
7. Tipspromenaden 2012 öppnas första gången i år Morsdag 27/5-2012.
Vi beslutar att höja priset till 20:-/st eller familjepris 50:-
8. Varpaledsbadet 2012; Mikael ringer Lena Molander för att höra vad
som ska göras på badet, om det finns någon arbetsinstruktion. Hör
även med Lena om Gösta Knutsson fortsätter att sköta gräsklippning.
Mats Johansson ringer Tomas och Ingrid Jacov för att höra vad de har
gjort och vad som behöver göras.
9. Centrum platsen 2012 Mikael hör med Katarina om hon har kvar
schemat från förra året. De som har första veckan får olja borden,
även bordet som är på udden vid Årås.
10. Multiarenan; Jens berättade om hur förslaget kom och idén
för 3 år sen. Årås skulle stå för material och byalaget skulle hjälpa
till med arbetskraft, Multiarenan har fått ett
kulturbidrag från Södra skogsägarna på 22 000:- kr.. En dans är
redan inbokad 15juli så då måste arenan vara klar, Torbjörn Kjellin
skriver i KN och en eller flera arbetsdagar utlyses.
11. Vildmarksleden har en kommitté  där Sven-Olov Larsson är
ordförande. När vi trycker nya foldrar till leden så får vi ta ställning
till om vi ska ha samma annonser eller andra/fler. Det är ju en
inkomst. Idag har vi Ulricehamns kommun, Team Sportia och Sveaskog.
Förslag på att lägga ut "catchar" för geocatching ut med leden. Mikael
erbjöd att vi kan använda hans gps för att lägga ut catcharna.
12. Utvecklingsplanen är Sven-Olov Larsson också ansvarig för. Till
nästa möte ska vi läsa igenom utvecklingsplanen för att se om vi
har några nya förslag och sedan lägga upp 1-års plan, 5-års plan
och 20-års plan. På årsmötet fick vi ju information om fiberkabel
som ska bygga ut till Vålleredsmasten, Mikael föreslog att vi
ska fråga Ingrid (Ninni) Isaksson om hon kan tänka sig att skaffa
mer information om fiberkabel.
13. Övriga frågor: Mikael ska undersöka om vi kan vara med
i Kopplingen. Möte i Dalums församlingshem 28/3-12 Kl.19,00 om
nedläggningen av skolan i Dalum.
Vägarna, Asfalt Tåhult-Sågen? Vägverkskontakt frågar vi Sven-Olov
Larsson om han kan tänka sig att vara.
 
Vid pennan Barbro Andersson.
Justerat: Jens Böhn                                         Mikael Hallgren
..........................................................................................................
Protokoll
fört vid Årsmöte med Kölingareds Byalag
Måndagen den 27 februari 2012
Plats: Årås Kvarn, Kölingared
§ 1.
Mötet öppnades och den förelagda dagordningen godkändes.
 
§ 2.
Till ordförande vid årsmötet valdes Sven-Olov Larsson.
Till Sekreterare vid årsmötet valdes Tomas Jacov.
 
§ 3.
Att justera årsmötesprotokollet valdes Lisbeth Enghardt
och Ingrid Isaksson.
 
§ 4.
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
 
§ 5.
Verksamhets- och ekonomiberättelse för 2012 lades med
godkännande  till handlingarna.
 
§ 6.
Revisorerna föredrog revisionsberättelsen, som med god-
kännande lades till handlingarna.
 
§ 7.
Ansvarsfrihet beviljades avgående styrelsen för
verksamhetsåret 2011.
 
§ 8.
Verksamhetsplan 2012: Förslaget från årsmötet att
hänskjuta ärendet till tillträdande styrelsen.
 
§ 9.
Till ordförande för Kölingareds Byalag för 1 år valdes
Mikael Hallgren.
 
§ 10.
Val av ledamöter: Barbro Anderson (fyllnadsval 1 år för
avgående Tomas Jacov.)
Jens Böhn, valdes till ordinarie ledamot för 2 år.
Omval: Mats Johansson, ordinarie 2 år
Myram Bukowski, suppleant 2 år
Nyval: Martin Davidsson, suppleant 2 år.
 
§ 11.
Val av revisorer:
Gösta Knutsson, ordinarie
Britt-Marie Melander, suppleant
 
§ 12.
Till valberedning valdes Berith Persson och Torbjörn
Kjellin.
 
§ 13.
Övriga frågor:
- Bernt tackade Myram med kram och Blomma för hennes
fina insats med loppisverksamheten.
-En applåd till Torbjörn för hans arbetsinsats med tidningen
(KN)
- Bernt och Tomas avtackades med blomma för insatserna i
styrelsearbetet.
- Bredbandsdiskussionen ang. fiber skickades med till
styrelsen för vidare kontakt med Ueab.
 
§ 14.
Årsmötet avslutades.
 
Sven-Olov Larsson                        Tomas Jacov
ordförande                               Sekreterare
 
Justeras:
Lisbeth Enghardt                                       Ingrid Isaksson
............................................................................................................... 
Protokoll fört sammanträde med styrelsen för Kölingareds Byalag
Onsdagen den 11 januari 2012. Plats: Årås Kvarn, Kölingared
Närvarande: Bernt Enghardt, Jens Böhn, Torbjörn Kjellin, Rolf
Sjöberg, Dag Lagnerö och Tomas Jacov.
Anmält förhinder: Myram Bukowski och Håkan Hammarsand
§1
Ordförande Bernt Enghardt hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.
§2.
Föredragningslistan godkändes med tillägg ”Utvecklingsplanen”
§3.
Föregående mötes protokoll föredrogs – godkändes och lades till
handlingarna.
§4.
Ekonomisk rapport. Kassören föredrog kassarapport (prel. bokslut).
§5.
Verksamhetsberättelse 2011 fixas till av sekreteraren.
§6.
Årsmötet Måndag 27/2 kl. 19.00
Bernt talar med UEAB om ett nytt försök att komma till detta årsmöte.
(Uteblev förra året p.g.a. sjukdom). Servering: Kaffe och fralla
Årsmötesförhandlingar. Torbjörn kallar via extrablad KN.
Jens tillser att lokalerna finns disponibla (Årås Kvarn)
§7.
Rapport från Valberedningen:
Avsägelse till styrelsen föreligger från Bernt, Tomas och Håkan.
Valberedningen har bekymmer med att hitta ”ny” ordförande.
Ny föreslagen ledamot Barbro Andersson, Matsaruder
Valberedarna avsäger sig uppdraget fr.o.m. årsmötet.
§8.
MultiArenan:  ”målet är att det skall vara klart till
sommaren (2012)”. Projektet ser ut att hålla sina kostnader.
§9
Övriga frågor: Den av Dag anmälda ”Utvecklingsplanen” ströks
inför nästkomande styrelsemöte. Bernt poängterade att det är viktigt
att styrelsen framöver fortsätter att stöta på om vägen/vägarna i socknen.
Torbjörn meddelade att GEOCACHING har kommit igång.
Sven-O. L och Torbjörn K jobbar vidare med detta. (för intresserade finns www.geocaching.se att titta på.
§10.
Styrelsen skickade med en hälsning till Bernts fru Lisbeth för gott fika.
Ordföranden avslutade mötet.
Tomas Jacov Bernt Enghardt
sekreterare. ordförande
 .................................................................................................
 
KÖLINGAREDS BYALAG
Protokoll fört sammanträde med styrelsen för Kölingareds Byalag
Onsdagen den 10 augusti 2011
Plats: Församlingshemmet, Kölingared
Närvarande: Bernt Enghardt, , Mats Johansson, Torbjörn Kjellin,
Rolf Sjöberg och Tomas Jacov.
Anmält förhinder: Dag Lagnerö, Myram Bukowski och Jens Böhn
§1
Ordförande Bernt Enghardt hälsade välkommen och förklarade mötet för
öppnat.
§2.
Föregående mötes protokoll föredrogs – godkändes och lades till
handlingarna.
§3.
Kölingaredsdagen summerades. Nettoresultatet blev 2.920:-
§4.
Tipspromenaderna: Under sommaren har 309 deltagare vandrat på vår
tipspromenad (Snitt 34 st/dag) Resultatet blev 1.550:-
§5.
LOPPIS har även denna sommar skötts av Myram & Rolf Bukowski på ett
alldeles fantastiskt sätt. (Resultatet fram t.o.m 10 aug 12.820_
§6.
Varpaledsbadet även denna sommar 2011 tar Ingrid Jacov hand om
skötseln (daglig tillsyn och städning) på uppdrag av Byalaget.
Gösta Knutsson sköter gräsklippningen på uppdrag åt Ulricehamns
Kommun  (Lena Molander)
§7.
Ekonomisk rapport : Då kassören var frånvarande ”drog” ordföranden
aktuella siffror från kassarapporten.
§8.
MultiArenan – arbetet fortlöper nu enligt planen.
(Allt arbete med denna blev väldigt försenad p.g.a. den tidiga vintern.
§9.
Nya Kölingaredare: Lördagen den 27/8 kommer vi att inbjuda ”nya
kölingaredare” till välkomstträff på Årås Kvarn m.fl. platser.
Tomas fixar inbjudningar till berörda.
Torbjörn talar med Arne om bussresa runt i socknen.
Bernt talar med Peder C ang. guidning på rundresan samt berätta om
Kölingaredsbygden.
§10.
Vildmarksleden. Skötseln flyter på bra utmed leden. Tack till de som
har engagerat sig i detta arbete.
§11.
Övriga frågor:
Ett speciellt TACK! skickades med Bernt hem till Lisbeth för goda
mackor, kaka och kaffet.
§12.
Nästa styrelsemöte avhålles den 25 jan. 2012 å kl. 19.00
Årsmöte 2012: avhålles måndag 27/2 kl. 19.00
§13.
Mötet avslutades.
 
Tomas Jacov                         Bernt Enghardt
sekreterare                           ordförande
 
..................................................................................................................
Protokoll fört  sammanträde med styrelsen för Kölingareds
Byalag. Onsdagen den 27 april 2011
Plats: Årås kvarn, Kölingared
 
Närvarande: Bernt Enghardt, Jens Böhn, Myram Bukowski,
Dag Lagnerö, Mats Johansson, Torbjörn Kjellin, Rolf Sjöberg,
Håkan Hammarsand och  Tomas Jacov.
Katarina Bladh, adjungerad § 1-3b.
 
§1
Ordförande Bernt Enghardt hälsade välkommen och förklarade
mötet för öppnat.
§2.
Föregående mötes protokoll föredrogs – godkändes och lades
till handlingarna.
 
§3a.
Katarina Blad  framförde tankar ang. aktiviteter , promenader o.dyl,
och uppmanades att sätta upp ett datum för att testa intresset.
 
§3b.
Katarina Blad tar fram en lika fin skötselplan för Centrumplatsen
som förra säsongen – detta fungerade bra.
 
§4.
TIPSPROMENADERNA; ansvariga för 2011 års tipspromenader:
29/5             Sven-Olov Larsson
12/6             Jens Böhn
19/6             Monika Spjuth
26/6             Bernt Enghardt
3/7                Tomas Jacov
10/7             Dag Lagnerö
17/7             Torbjörn Kjellin
24/7             Mats Johansson
31/7             Katarina Blad
Ansvarig ser till att det blir en tipspromenad arrangerad – måste inte själv
verkställa den.
  
§5.
Varpaledsbadet även denna sommar 2011 tar Ingrid Jacov hand om skötseln
(daglig tillsyn och städning) på uppdrag av Byalaget.
Gösta Knutsson sköter gräsklippningen på uppdrag åt Ulricehamns Kommun
(Lena Molander)
 
§6.
Ekonomisk rapport : Inkommit 20.000 kronor från Leader samt Annons
bidrag till foldern (Vildmarksleden) från Sveaskog och Team Sportia (Molanders)
Tack för dessa gåvor.
Bankmedel: 59.000:- Totalt: 204.000:- varav 125.000:- är öronmärkta
för Kölingareds MultiArena. Ordförandens handkassa: 1695:-
 
§7.
Nya Kölingaredare: Lördagen den 27/8 kommer vi att inbjuda
 ”nya kölingaredare” till välkomstträff i Årås Kvarn m.fl. platser.
Tomas fixar adresser för att sända ut inbjudningar.
 
§8.
MultiArenan virkesinsamlingen flyter på – sågningen skall påbörjas
-          grundgruppen arbetar på.
-          Jens ser inga problem med det fortsatta arbetet och vi ser att kriterierna för de sökta pengarna ”för kostnadskrävande projekt” håller.
Beslutades  att söka pengar från ”Ulricafonden”  i byalagets namn.
Jens fick i uppdrag att formulera ansökningarna.
 
§9.
Vildmarksleden.
Nya skyltar /svenska-engelska-tyska/ uppsatta utmed leden. Tack till de som har engagerat sig i detta arbete.
 
§10.
Övriga frågor:
GEOCATCHING – Torbjörn fick i uppdrag att ”kolla upp” detta med S-OL och att vi på något vis försöker få igång detta.
 
JULMARKNAD I ÅRÅS KVARN – Myram meddelade att det kommer att hållas Julmarknad den 19/11 kl. 10-17 (flera utställare anmälda vid denna tidpunkt)
 
VÄGUNDERHÅLLET - ??????????????????????????????????????????????
 
INFORMATION från ”Påskbrasan” arrangerad av ”Centrum-roten” ett 100-tal personer deltog här – ett lyckat arrangemang. Eloge till Centrum-roten.
 
§11.
Nästa styrelsemöte; 10 augusti 2011 i Årås Kvarn kl. 19.00
 
§14.
Mötet avslutades.
 ………………………………………..         …………………………………………….
Tomas Jacov                                                             Bernt Enghardt
sekreterare                                                                                       ordförande
 
 
.....................................................................................................
Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med
styrelsen för Kölingareds Byalag
Onsdagen den 9 mars 2011
Plats: Årås kvarn, Kölingared
 
Närvarande: Bernt Enghardt, Myram Bukowski, Jens Böhn, Dag
Lagnerö, Rolf Sjöberg och Tomas Jacov.
 Anmält förhinder: Torbjörn Kjellin, Mats Johansson och
Håkan Hammarsand.
  
§1
Ordförande Bernt Enghardt hälsade välkommen och förklarade
mötet för öppnat.
 
§2.
Styrelsens sammansättning och funktioner 2011.
Ordförande:                      Bernt Enghardt
v.ordförande:                   Tomas Jacov
Sekreterare:                       Tomas Jacov
Kassör:                              Dag Lagnerö
Ledamöter:                       Rolf Sjöberg
                                            Mats Johansson
                                            Håkan Hammarsand
 
suppleanter:                     Myram Bukowski
                                            Jens Böhn
                                            Torbjörn Kjellin
                                            Jan Grandell
 
§3.
Firmatecknare:
Att teckna Kölingareds Byalag firma valdes Dag Lagnerö och
Bernt Enghard var för sig.
(paragraferna 2 och 3 förklarades omedelbart justerade.)
 …………………………………………
Tomas Jacov
v.ordförande/ sekreterare
 
§4.
Beslutades om en gräns  för inköp utan styrelsebeslut
till kronor 2000:-
 
§5.
Ekonomisk rapport: 204.358:77  varav 125.000:- är öronmärkta
för MultiArenan.
 
§6.
Kontanthanteringen insättes via bankens servicebox av
respektive insamlare. Loppis/Tipspromenader o.dyl. Dag ordnar
med formaliteterna på banken.
 
§7.
Loppmarknaden 2011.
Öppnar i år Söndagen den 29 maj (Mors Dag)
Arbetet med upplockning påbörjas 26 april av Myram m. fl.
 
§8.
Tipspromenaderna 2011.
Beslutades att anordna 10 st tipspromenader i samband med
loppis och Årås Kvarn´s söndagscaféer. Startdatum 29/5 (Mors Dag)
Vinster som tidigare: Trisslotter: 3, 2, 1
Marknadsföringen runt dessa söndagar är viktig – Idéer ?
 
§9.
Varpaledsbadet 2011.
Tomas ansvarar för att skötseln av densamma kommer
istånd likt föregående säsong.
 
§10.
Centrumplatsen 2011.
Beslutades att upprätta skötsellista likt föregående år – då detta
var en praktisk och lyckad funktion.
 
§11.
MultiArenan.
Jens rapporterade att arbetet beräknas vara igång under våren.
Trädinsamlingen flyter på men kan bli bättre.
 
§12.
Övriga frågor:
Åtgärdsplanen: Ligger den på styrelsens agenda ? Vi jobbar på
med de prioriteringar som är upptagna i densamma.
 
Motionsaktivitet efterfrågas av Katarina Bladh – beslutades att
 uppdra åt KB att ta fram konkreta aktiviteter och att uppmana
”Kölingaredsborna” ställa upp på dessa
aktiviteter.
 
Nyinflyttade tas upp som egen punkt att diskuteras näst-
kommande styrelsemöte.
 
Förslag framkom om att LOPPIS bör vara öppet på Midsommar-
firandet när det är så mycket folk på besök vid Årås Kvarn. Styrelsen
för Årås Kvarn tittar på detta så att det inte påverkar deras verksamhet.
 
§13.
Nästa styrelsemöte.
Onsdagen den 27/4 kl. 19.00 på Årås Kvarn.
 
§14.
Mötet avslutades.
………………………………………..         …………………………………………….
Tomas Jacov                                                                 Bernt Enghardt
sekreterare                                                                   ordförande
 ---------------------------------------------------
 
Protokoll fört vid årsmöte med Kölingareds Byalag
Måndagen den 28 februari 2011 kl. 19.00
Årås kvarn, Kölingared
  
§1.
Föreningens ordförande Bernt Enghardt öppnade årsmötet och
hälsade alla närvarande välkomna.
 
§2.
Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Olov Larsson och
till sekreterare valdes Tomas Jacov.
 
§3.
Att justera årsmötesprotokollet valdes Berith Persson och
Malena Klasson.
 
§4.
Förklarades årsmötet stadgeenligt behörigt utlyst.
 
§5.
Årets Verksamhets- och ekonomiberättelse föredrogs och
lades till handlingarna.
 
§6.
Revisorernas berättelse föredrogs – samt beslutades om ansvarsfrihet
för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 
§7.
Till  ordförande (1år) valdes Bernt Enghardt.
 
§8.
Till ledamöter i styrelsen (2år) valdes Tomas Jacov, Rolf Sjöberg
och Dag Lagnerö.
Till suppleanter (2år) valdes Jens Böhn och Jan Grandell.
 
§9.
Till revisorer i föreningen valdes Kais Böhn och Anna Stenmark.
Till revisorsuppleant valdes Britt-Marie Melander.
 
§10.
Till valberedning valdes (2år) Barbro Andersson och
(1år) Inga-Britt Kjellin.
  
§11.
Övriga frågor:
-          Bernt framförde ett TACK! till Björn Klasson som
           lämnade styrelseuppdraget.
-          Uppmanades alla medlemmar att hjälpas åt med projekten
            vi har i bygden.
-          Arne Johansson berättade att Belysningsföreningen skänkt sin 
           julgransbelysning  till byalaget.
-          Byalaget gav genom Bernt en stor kram till Myram för
           hennes insats med loppis.
-          -     ”Affären i Centrum ? – Frågan hänsköts  till styrelsen för
                fortsatt handläggning.
 
 
§12.
Årsmötet avslutades med ett TACK! till styrelsen för väl utfört arbete.
 
Vid protokollet
 ………………………………                             ……………………………………..
Tomas Jacov                                                                 Sven-Olov Larsson
  
Justerare:
 ……………………………………..                       ……………………………………….
Berith Persson                                                        Malena Klasson
..................................................................................................
 
Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Kölingareds
Byalag Onsdagen den 12 januari 2011. kl. 19.00.
Plats: Årås Kvarn, Kölingared.
Närvarande: Bernt Enghardt, Torbjörn Kjellin, Rolf Sjöberg, Mats Johansson och
Tomas Jacov. samt Dag Lagnerö
Meddelat förhinder: Jens Böhn, Myram Buskowski och Björn Klasson.
§1.
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna.
Ett speciellt välkommen riktades till Dag Lagnerö (adjungerad)
§2.
Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes samt lades till handlingarna.
§3.
Ekonomin. Bernt, Sven-Olov och Torbjörn har gjort iordning ekonomiredovisning
och bokslut för 2010.
- Bernt redogjorde för Turistcheck- arbetet” med Vildmarksleden.
- Vi uppmanades också att vara aktiva när det gäller att få fram varor till
kommande ”LOPPIS-säsongen”.
§4.
Årsmötet: Kommer traditionsenligt att hållas sista måndagen i februari
månad. I år blir detta den 28 februari.
Till talare kallas Ulricehamns ”nya” kommunalråd Lars Holmin.
Bernt ordnar med traditionell fika med hjälp av hustru Lisbeth m.fl.
§5.
Valberedningsarbetet: Björn Klasson meddelar att han inte ställer upp för omval.
Förslag till ny ledamot i styrelsen föreligger Dag Lagnerö.
Valberedningen uppmanas att komma med fler kandidater till styrelsen.
§6.
Övriga frågor: Utvecklingsplanen som har tagits fram av en arbetsgrupp under
Sven-Olov Larssons ledning antogs som styrelsens förslag att framläggas vid
årsmötet.
§7.
Nästa möte: Årsmötet den 28/2 kl. 19.00 på Årås Kvarn.
§8.
Mötet avslutades – Bernt fick hälsning hem till hustru Lisbeth med TACK!
för det goda fikat.
 
Tomas Jacov /sekreterare / Bernt Enghardt / ordförande
................................................................................................................
 
  
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (64) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2013-02-03 18:06:09 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54014 besökare
Denna sidan har 64 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Sven-Olov Larsson - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar