Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Mer information
   

Årsmöte 15 mars 2005

Tisdagen den 15 mars hölls Tostareds byalags första årsmöte. Ett fyrtiotal bybor hade mött upp. Ordförande, kassör och sekreterare utgörs av samma personer som året innan. En av de tidigare ersättarna blir från och med i år ordinarie styrelseledamot, och nyvalda är en ordinarie ledamot samt de två ersättarna.
Efter avslutade förhandlingar fortsatte deltagarna diskutera om hur man vill utveckla byalagets arbete.
Ett av förslagen var att skaffa ytterligare information om arbetet med "Grannsamverkan" i brottsförebyggande syfte,
ett annat att skapa någon form av ungdomsråd.

 

 

Stormöte 16 november 2004

Den 16/11 hölls ett stormöte i Sockengården och drygt 50 tostaredsbor var på plats. Ordföranden hälsade välkommen och styrelsen redogjorde för arbetet inom det EU-finansierade projektet Livskraftiga orter, där byalaget ingår. Representanter för de fyra arbetsgrupperna berättade om arbetet de olika grupperna bedriver.
Gruppen Boende och närmiljö skall sätta upp anslagstavlor på tre ställen i byn, och gruppen vägar och kommunikationer har startat ett samarbete med Fotskäls och Hajoms byalag.
Mötesdeltagarna diskuterade behovet av en ökad inflyttning - något som kräver såväl bostäder som bättre kommunikationer. Andra frågor som kom upp var möjligheten att delta i projektet grannsamverkan.
 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (102)
Senast uppdaterad: 2007-05-01 19:13:15 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54388 besökare
Denna sidan har 102 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar