Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Kyrkan
   

Tostareds kyrka

 

 

Branden i Surteby prästgård 1857 förstörde helt socknens kyrkoarkivalier.

Genom att studera Marks domböcker och jordeböcker, Domkapitlets arkiv

och andra handlingar kan man dock få en god information.

Mycket av det förlorade materialet är rekonstruerat genom idogt arbete av

Sven Johansson och Lennart Andersson Palm.

 

Muntlig tradition gör gällande att en kyrka skulle byggas på berget där tre

socknar möts (Tostared, Fotskäl och Sätila) och som fått namnet Kyrkeberget.

Det som byggts under dagen rev trollen ned under natten och till sist gav man

upp tanken på en kyrka. Marks domböcker från 1625 behandlar en

gränsbestämning på Kyrkeberget och här står noterat ”… de gamle vet att

berätta att på detta berg i förtiden ett kyrkbygge begynte men det ägde inte

bestånd.”

 

Första gången Tostared nämns i kyrkliga sammanhang är 1488. I Skara stifts

dombok och av tionderäkenskaperna från 1546 framgår det att byn hade nio

hemman. 1720 nämns själva kyrkobyggnaden första gången.

Kyrkan är nästan helt byggd i ek. I äldre tider var den klädd i spån och

rödmålad. Kyrkan saknade torn men hade en klockstapel.

En dendokronologisk undersökning har visat att en del av timret är

fällt runt 1540.

År 1721 byggdes kyrkan om. Församlingen hade året innan ansökt om

stiftskollekt för att finansiera arbetet, men då Marks häradsrätt besiktigade

kyrkan fann man den vara ”… en liten fyrkantig oansenlig byggnad av träd,

så gammal och förfallen att hon ej med någon reparation hjälpas kan.”

Då konsistoriet (Domkapitlet) i Göteborg behandlade ärendet ansåg man att

Tostareds församling, som bestod av åtta hemman, borde slås samman med

Fotskäl. Byborna protesterade och menade att kyrkans ekonomi urholkats dels

genom de ständiga krigen, dels genom att Karl XII:s mynt så kraftigt sjunkit

i värde. Jöns Larsson från Sjögärde i Tostared utsågs att närvara vid

konsistoriets sammanträde i Göteborg och resultatet blev att församlingen

beviljades stiftskollekt.

 

En inventarieförteckning upprättades 1732, året för den första kända

visitationen.Dopfunten är en s.k. Starrkärrsfunt och dateras till omkring år

1250. Muntlig tradition säger att predikstolen kommer från Hyssna kyrka,

och en kassabok från församlingen år 1700 anger ”sålt en predikostol till

Tostarebo 2 daler 16 öre.” Altartavlan är daterad 1676 men är avsevärt äldre.

Innan renoveringen 1721 fanns troligen inga bänkar utan man fick stå på det

kalla jordgolvet.Det nuvarande tornet byggdes 1824.

Kyrkostämman 1863 enades om kyrkans renoveringsbehov och omdaningen

påbörjades året därpå under ledning av baron Bennet på Eskekärr som också

bekostade en del av arbetet. En omfattande renovering tog vid där mycket

byttes ut. Timmerväggarna stagades upp och i stort sett allt målades vitt.

Flera mycket gamla målningar täcktes med färg och återupptäcktes först

vid renoveringar på 1930- och 70-talen. Byns kvinnliga smed, Anna-Britta på

Stommen, utförde allt smidesarbete.

 

I tornet hängde en klocka, troligen gjuten på 1500-talet, som enligt berättelsen

skulle ha rövats från Förlanda vid en gränsfejd då Halland var danskt. Under en

period låg klockan nedgrävd och gömd i Klockeliden vid Nedergården.

Klockan var svårringd och hade ett märkligt biljud vilket många ville förklara

vara en hämnd för att den hade stulits. På 1930-talet skänktes en ny klocka till

kyrkan. Den sista manuella ringningen utfördes i april 2004.

 

Under åren som gått har kyrkan fått en ny orgel, tillverkad av Tostareds

Kyrkorgelfabrik och andra förbättringar har gjorts fortlöpande.

 

För en utförligare beskrivning hänsvisas till hembygdsföreningens bok

Tostared. Du fagra bygd…

 

 

 
 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (120)
Senast uppdaterad: 2010-03-04 15:04:44 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54389 besökare
Denna sidan har 120 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar