Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Skolan
   

Kinnarummaskolan, vid Häggåns dalgång, 1,5 mil söder om Borås,är en skola med naturprofil. I nära anslutning till skolan har vi en skolskog med uteklassrum och vindskydd. På skolgården har personal, föräldrar och elever anlagt ett arboretum. I skolträdgården finns odlingsbassänger och växthus där eleverna har sina odlingar. Skolans personal organiserar arbetet i ett väl fungerande arbetslag med ansvar för utveckling och lärande hos elever från förskoleklass till år 6. Under hela skoldagen är all personal tillgänglig för eleverna. Ett mål är att skapa en lärande miljö, där eleverna känner sig delaktiga och medverkar till sin utveckling.


Kinnarummaskolan är en enparallellig skola med ca.100 barn/elever i förskola, förskoleklass till år 6. Fritidshemmet Falken och förskolan Falkungen är beläget i en del av skolbyggnaden. På Kinnarummaskolan/ Falken arbetar 10 pedagoger, bespisningspersonal, lokalvårdare och vaktmästare.

Kinnarummaskolan
Skolgränd 5
515 92 Kinnarumma
tfn 033-292010, 292116 (Falken)
Fax 033-292143

Rektor Thorvald Petterson Tfn 033-292143
Bitr. rektor Lena Berglund Tfn 033-292036


 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (91) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2006-02-06 00:09:35 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 53235 besökare
Denna sidan har 91 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Magnus Larsson - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar