Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Vår Hembygd
   
Så här skriver NE (Källa: Nationalencyklopedin Bokförlaget Bra Böcker AB 1997,1988) om Kinnarumma:

Kinnarumma församling i Göteborgs stift, Borås Kommun, Västergötland (Älvsborgs län). 4 865 inv (1992). K består av två smala dalbyggder längs Häggån och Viskan omgivna av glesbyggd skogsmark. Kända fornlämningar är några stenåldersboplatser vid frisjön samt ett fåtal spridda gravar av bronsålderstyp. Bygden har vuxit fram under medeltiden. Kyrkan av sten med torn och smalare kor stod färdig 1940 efter Sigfrid Ericsons ritningar. Den är uppförd på den medeltida kyrkplatsen. K:s gamla kyrka av trä med smalare kor härrör troligen från 1600-talet. Den revs 1912 och flyttades till Ramnaparken i Borås och inngår nu i Borås museum. Vid flyttningen påträffades ett flertal plankor från en stavkyrka från 1130-talet. 1600-talskyrkan ersattes av en stenkyrka, uppförd 1904-07 efter A.C. Petersons ritningar. Den visade sig dock vara tekniskt undermålig, varför den revs 1943.

- Ortnamnet (1361 i Kindrum avser kyrkbyn) kan i förleden innehålla genetiv av häradsnamnet Kind eller därtill bildad innbyggarbeteckning och i efterleden rum "öppen plats" eller rem som beteckning på höjd.


 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (66) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2006-02-05 22:58:14 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 53221 besökare
Denna sidan har 66 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Magnus Larsson - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar