Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Hyssna IF
   

Hyssna IF - Historik

På den nuvarande idrottsplatsen Ekäng hade den 7 juni 1948 samlats ett gäng,

vilka höll ett konstituerande möte för att bilda en idrottsförening. Denna skulle ingå i Riksidrottsförbundet med dess stadgar och anta namnet HYSSNA IF. Den första styrelsen bestod av Nils Persson ordf., Folke Romild, Axel Eriksson, Ingvar Gottfridsson, Folke Börjesson, Rolf Johansson och Johan Johansson, Revisorer Gustav Johansson och Harry Andersson Supl. Erik Nilsson.

 
                                                                           Tidigt foto inscannat från glasplåt av H. Forsberg.

Man hade med all säkerhet redan då fört en diskussion om att bygga en
fotbolls-plan, för det hade inkommit en skrivelse från fröken Andersson, Ekeslätt mot idrottsplatsens placering, men den lämnades utan åtgärd.

En kommitté för idrottsplatsens iordningställande valdes, liksom en fotbollssektion.
Då, liksom många gånger senare, var av naturliga skäl ekonomin skral. Man
beslöt att anordna en basar för att få fram pengar till verksamheten. Vid ett extramöte den 2 juli 1948 beslöts att köpa ett markområde av Rolf Johansson för att användas till idrottsplats. För detta fick man ta ett lån i Sätila Sparbank på 11.000:-. Herr Gunnar Johansson, Kinna hade åtagit sig mot 2.700:- att planera den nya idrottsplatsen. ( priset på en plan idag är ju som bekant betydligt högre). Av kom-munen hade ett bidrag beviljats på 4.000:- och mottogs med största tacksamhet.
 
Den 1 mars 1949 hölls det första årsmötet, där den sittande styrelsen beviljades ansvarsfrihet och blev omvald. Gunnar Johansson hade ej klarat planeringen av planen för 2,700:- utan hade begärt ytterligare 633:45. Om han fick det framgår ej av protokollet. På hösten 1949 utökades verksamheten, då Rolf Johansson fick i uppdrag att försöka få igång gymnastik inom föreningen.
 
Medlemmar är och har alltid varit viktigt i en förening. Vid årsmötet 1950 valdes en kommitté, vilken hade till uppgift att värva nya medlemmar. Ett pris uppsattes till den, som kunde värva flest.

Nu hade man även kommit på att det vore nog bra att ha ett omklädningsrum. En kommitté valdes, som skulle gå runt med listor för att skaffa virke till detta bygge.

Av 1950 års verksamhetsberättelse kan nämnas att A-laget kom 5:a under det första året i Markserien och att ett stort intresse fanns bland publiken, vilket hälsades med tillfredsställelse för föreningens ekonomi.
 
1951 valdes en skidsektion bestående av Gunnar Arnell, Hans Romild och Filip Johansson.
Även en bandysektion valdes och denna fick följande sammansättning: Roland Börjesson, Axel Eriksson och Rolf Johansson. Klubben var tydligen riktigt på hugget under denna period för det bildades ytterligare sektioner, nämligen bordtennissektion, bestående av Elof Johansson, Henry Persson och Rune Johansson.
 
1952 bildades en friidrottssektion också, men namn på dess medlemmar saknas. Under 1951 hade den nya idrottsplatsen tagits i bruk. Målställningar hade köpts och nät skulle uppsättas för att ej förstöra angränsande ägor. ( Man sköt visst lika illa på den tiden som idag).
A-laget blev detta år 2:a i Markserien. En försäkring för spelarna ordnades
genom att 100:- per år avsattes till en fond, samt att spelarna betalade 1:- per månad till samma fond. Den spelare som ej betalade fick själv ansvara för ev. skada. Denna fond upphörde redan 1955. ( Det var kanske redan ebb i kassan.) Under 1957 hade endast fotboll bedrivits och lagen hade ej lyckats så bra. De andra sektionerna hade nog slumrat till, för det skrevs inget om dem i protokollen. Endast bordtennisen höll på till 1962, då skol-IF tog över den verksamheten. 1960 fanns tankar på att en ishockeyrink, en kommitté fick i uppdrag att inkomma med kostnadsförslag. Någon rink blev det dock ej.
 
1964 startade bingoverksamheten, som stärkte ekonomin och i årsberättelsen står det att föreningen snart är skuldfri.

Vid årsmötet 1965 invaldes den avgående styrelseledamoten Folke Romild
som hedersordförande och ständig medlem. Under åren 1966 - 67 beslöts att bygga en idrottsplats för träning. Mark inköptes av Uno Hjalmarsson och Johan Andersson i Rya. Planen byggdes av Gunnar Kling.
 
1969 kom förslag om byggande av omklädnadsbyggnad i Rya, vilket även blev fallet. Tanken på elljus till planen samt även tennisbana kom fram under 1970. Tennisbanan dröjde något, men var klar hösten 1972. Elljusspår har ju varit på tapeten vid ett flertal tillfällen, men har fortfarande inte lyckats att komma till stånd. Reparationer och tillbyggnad var ju ej slut med det utan 1972 började man med reparationer och tillbyggnad av omklädningsbyggnad på Ekäng samt förbättring av elljuset i Rya.
 
 
 
                                                                            Tidigt foto inscannat från glasplåt av H. Forsberg.
 
1968 startades även damfotboll i Hyssna och den första seriematchen visades mycket stort intresse och bevakades t.o.m av TV. Matchen gick mot Öxabäck, men resultatet talar vi tyst om.
 
En supporterklubb bildades 1974 med 200 medlemmar för att stödja moder-föreningen ekonomiskt, genom ett medlemslotteri ,vilken fortfarande fungerar. 1979 tyckte dock polismästare Berle i Kinna att sådant lotteri inte var helt lagligt, utan väckte åtal mot fyra föreningar i Mark, - däribland vår förening. Detta renderade böter för ett par ordföranden.

Under många år har Bingo spelats i Hyssna och naturligtvis varit vår främsta inkomstkälla, men 1975 startade vi på försök en loppmarknad. Denna marknad kom till stånd efter det att några damer under ett par år haft symöte och tillverkat massor av prylar, som skulle säljas vid någon slags basar. Styrelsen tyckte då att man samtidigt kunde ha en loppmarknad. Detta blev så lyckat att ett nytt försök genomfördes 1977, med samma goda resultat.

Under åren 1977-78 var det mycket stor aktivitet vid tennisbanan med både seriespel och cupspel. Men då var det mycket regnigt så att serierna ej kunde färdigspelas.
 
Luciaverksamhet har ju förekommit under många år i Hyssna. Detta är ju ett evenemang som rönt mycket stort intresse både vid kröningen och sedan det ljus och den glädje som de gamla upplever när Lucia med följe kommer på besök. Gert Eriksson har under många år varit eldsjälen. Han fick det i arv efter sin far, så man kan ju hoppas på en tradition. En stor verksamhet och inkomstkälla finns i de pensionärsdanser, som vi driver tillsammans med bygdegårdsföreningen. Vi har mellan 150 - 200 glada pensionärer från en stor region runt om Hyssna som kommer varannan tisdag och dansar och umgås.

1978 hade föreningen c:a 250 medlemmar och omsatte då i runda tal 
250.000:- att jämföras med omsättningen 1948 på 4.000:--, och dagen medlemsantal 550 st och omsättning på c:a 500.000:-.
 
Under de senaste 20 åren har det ju hänt massor av saker inom Hyssna IF. Framförallt att vi har en så fin ungdomsverksamhet, vilket är till stor glädje och nytta för våra ungdomar.
Allt det arbete som våra ledare lägger ner ideellt går ej att värdera i
pengar, allt för att ungdomarna skall ha kul, men framförallt att de skall ha en meningsfull sysselsättning och därmed förhoppningsvis klara sig undan att komma snett i samhället genom droger och allt vad detta för med sig.
 
Ekonomin är ju ganska bra i föreningen för tillfället och detta tack vare Bingolotto och en återhållsam styrelse, som inte har satt sprätt på alla pengar som Bingolotto har givit utan avsatt till framtida behov.

För att få fram det netto som Bingolotto ger skulle vi behöva sälja 1.000 st 1-kronas lotter varje dag året om och dessutom ha någon som skaffar fram vinster till alla dessa lotterier. Vi skall vara glada så länge bingolotto finns kvar och inte statsmakterna tafsar på lotteriet med beskattning.

Det är ju därför viktigt, som ni förstår, att vi alla hjälps åt att sälja bingolotter.

Under det senaste året har det hänt väldigt mycket inom föreningen där vi behöver dessa pengar. Vi har köpt Ekedal och börjat med iordningställandet. Bouleverk-samheten har kommit igång genom de två banor som är färdigställda och en tredje bana blir klar efter det att avloppet blir klart. 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (80) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2006-10-16 22:03:50 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54085 besökare
Denna sidan har 80 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Håkan Forsberg - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar