Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Månstads Historia
   

VÄLKOMMEN TILL ETT LEVANDE LANDSKAP!

Ytan är 39 km2, vilket är nästan dubbelt så stort som Visingsö, varav ungefär hälften är öppna landskap och bebyggelse, resten är skog. Månstad är beläget på båda sidor om Sämåns dalgång, och olika fornminnen tyder på att människor har bott här i minst 5-6000 år. Man tror att invånanarna från början kom söderifrån.

Första gången man kunde läsa om Månstad var redan 1303 – då omtalades socknen som Magnistadium. I Gustav Vasas register användes ordetMånsta och då befinner vi oss alltså på 1500-talet.

Tidigare omgavs Sämån av sumpmarker. Många försörjde sig på vad jorden gav, och åkermark var något som bygdens odlare ville ha mera av. Därför beslöt man i början av 1900-talet att försöka fördjupa ån och räta ut alla otaliga krökar. Resultatet blev lyckat – det hela resulterade i ca 1000 hektar god åkerjord. Detta påverkade förståss Månstads jordbruk positivt, och än i dag är jordbruket den stora näringen.

För den historiskt intresserade kan nämnas att det finns ett sammanhängande område av förhistoriska odlingslämningar längs stråket från Månstads kyrka, över byarna Bruntorp och Björdal fram till Sibbarp. Detta räknas som en av de största odlingsmiljöerna i denna del av landet.

Kommunikationerna till och från Månstad fick ett rejält uppsving 1902 när järnvägen öppnades förbi Kindsboda, med egen hållplats. Västra Centralbanan tillkom 1906, med station vid kyrkan.

Både hållplatsen och stationen är dock nedlagda idag, men sträckan lever ändå! Banvallen är numera en mycket populär och flitigt använd led för promenader, inlineåkning och cyckelturer ända upp till Falköping.

Som sagt – Välkommen till Månstad!

 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (69) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2006-05-30 10:58:19 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 52937 besökare
Denna sidan har 69 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Janne Petersson - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar