Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Turistmål & Tips
   
Kulturstig i Röstorp, Svenljunga kommun. Lördagen den 5 juli 2004 invigde länsantikvarie Jan-Gunnar Lindgren kulturstigen i Röstorp i Örsås. Stigen löper genom de centrala delarna av ett 150 hektar stort röjningsröseområde från förhistorisk tid. Den är 2 km lång och tar besökaren förbi såväl boplatser, gravar och fornåkrar som 1800-talets torplämningar. Röjningsröseområdet i Röstorp är ett av landets största och mest välbevarade fornåkerområden. Sedan 1990-talet har arkeologiska och landskapshistoriska undersökningar bedrivits här. I samband med dessa har viktig ny kunskap om skogsbygdens äldsta odlingshistoria framkommit. En vandring längs kulturstigen i Röstorp är således en resa genom flertusenårig bosättnings- och odlings- historia. På de idag skogsklädda höjderna ovanför ån Assman, fanns under förhistorisk tid ett välhävdat öppet jordbrukslandskap. Med hjälp av eld och yxa skapade de första bönderna här sina odlingsplättar i skogen. Under bronsåldern blev odlingen allt mer stadigvarande och röjningen tilltog. Man plockade fortlöpande bort sten från sina åkerytor. Stenen kastades upp i flacka rösen och efter hand växte ett vidsträckt röjningsröselandskap fram på höjderna. Under mellersta järnåldern fanns flera samtida boplatser i röjningsröseområdet i Röstorp. Fynd från utgrävningarna visar att man ägnade sig åt textilhantverk, järnhantering och keramiktillverkning vid gårdarna. Fynden avslöjar också att man hade långhus, höll tamdjur och odlade korn på sina åkrar. Röseområdet övergavs någon gång under yngre järnåldern, då bosättningen och odlingen flyttade ned till markerna närmare Assman-till den plats där Röstorps by ligger än idag. Under historisk tid låg området som utmark till byn och utnyttjades då till bete, ved- och virkesuttag, kolning, svedjande etc. Så småningom skedde dock en viss återuppodling av fornåkrarna i Röstorp, då små torpställen etablerades på skogen under 1700-och 1800 talen. Kulturstigen i Röstorp har tillkommit genom ett samarbete mellan Örsås Byalag, Örsås Hembygdsförening, Svenljunga kommun/Kultur och Fritid samt en expert- grupp bestående av skogshistorikern Örjan Hill, kulturgeograferna Catharina Mascher och Pär Connelid och fotografen Jan Töve. Längs stigen finns 13 skyltar med information i text och bild om områdets historia samt vad man kan se direkt på platsen. En karta över stigens sträckning genom röseområdet samt en sammanfattning av skylttexterna tillhandahålls i en broschyr som finns vid parkeringen. En timrad raststuga har iordningsställts utmed leden. Stigen ingår i ett EU-Leader+Sjuhärad-projekt och skyltarna innehåller därför även information på engelska och tyska.
 
För guidad visning kontakta Bernt Ernstsson. Tel 0325-62 80 57. 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (30) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2006-07-04 21:57:56 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 49830 besökare
Denna sidan har 30 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Ernst Gustafsson (Ordförande) - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar