Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Vår Skola
   

Välkomna till Mårdaklevs skola

 

 
Etik och moral
 
 
Vi arbetar med värdegrundsfrågorna i klasserna. Vi lägger stor
vikt vid hur vi bemöter varandra och ser varandras olikheter
som en tillgång.
 
 
Tema & samarbete
Varje år har vi ett övergripande tema varav vi planerar innehållet
på lektionerna utifrån. I år är temat vatten, vilket innebär att vi
bland annat kommer att arbeta med växter och djur i och runt  sjöar
och hav. Vi försöker att samplanera temaområden klasserna emellan
så att vi kan göra så mycket som möjligt tillsammans. På detta sätt
blir det större gemenskap mellan åldrarna.
 
 
Läsning
Vid flera tillfällen under läsåret kommer vi att ha ett läsprojekt då alla
barn i årsklass 1-6 får välja böcker att läsa i grupp tillsammans med
andra. Eftersom läsningen och skrivningen är en viktig del av barnens
utveckling satsar vi mycket på det. Förutom att barnen läser enskilt och
i grupp har vi även högläsningsstunder då vi läser skönlitteratur som vi
sedan kan diskutera och arbeta kring.

Loggbok
Barnen i årsklasserna 1-6 har varsin loggbok i vilken de får reflektera
och utvärdera det vi gjort i skolan. Dessutom tas boken med hem till
föräldrarna regelbundet vilket gör att även de får ta stor del av vad
barnen gör i skolan. Föräldrarna kommenterar det som barnen har
skrivit och därefter kommenterar även läraren eller skriver följfrågor.

Mål
Vi arbetar för att göra målen för varje ämne tydliga för barnen och
föräldrarna. I varje klassrum finns en pärm med aktuella mål för varje
ämne. När ett nytt område påbörjas gås de mer utförliga målen igenom
och klistras in i loggboken.

Matteverkstad


Vi har en gemensam matteverkstad med spel, övningar. knep
och knåp. Verkstaden har även en hörna för samlingar och
aktiviteter. Vi arbetar mycket laborativt och praktiskt,
vilket främjar barns nyfikenhet och lusten att lära.

Skolskog

Vi har en egen skolskog, Skogshålan, som vi besköker varje vecka.
Skolskogen ger oss möjligheter till ett extra klassrum, där vi kan
intergrera samtliga ämne praktiskt. Vårt nästa projekt där är att
bygga ett vindskydd.

Fritids

Mårdaklevs fritidshem har 16 inskrivna. Barnen får vara med
och bestämma aktiviteterna på fritids. Vi brukar gå till
idrottshallen, skogen, baka mm. Varje onsdag eftermiddag har
vi utedag med förskolan.Tranans förskola 


Mårdaklevs förskola är kommunal och ligger i nära anslutning
till Mårdaklevs skola och fritidshem.
Förskolan består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.
Vår inne miljö förnyas ofta för att locka barnen till att
pröva och utforska nya saker. Vi har nära till skogen, dit
går vi på utflykter och upptäcker spännande saker i naturen,
leker lekar och ”fikar” (frukt el. smörgås). På vår ute gård
finns det mycket yta att springa på vi har även gungor,
cykelbana och rutschkana mm. 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (85) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2008-05-10 20:28:58 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54388 besökare
Denna sidan har 85 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Åke Filubelli (MAILRUTAN NEDAN FUNGERAR INTE) maila på ake@filubelli.se - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar